Kinderopvang | Veendam | Noorderbreedte (PO)

Peuteropvang Noorderbreedte in Veendam (voorschool) is gehuisvest in OBS De Noorderbreedte.
Er zijn twee groepen die uit maximaal 13 kinderen bestaan. Kinderen kunnen komen spelen vanaf 2 1/2 jaar.

Door de samenwerking met de basisschool, is er sprake van een ‘doorgaande lijn’. De peuters nemen regelmatig een kijkje in groep 1, zodat ze al een beetje gewend zijn wanneer ze 4 jaar zijn en de peuteropvang verlaten.
Om deze doorgaande lijn te waarborgen en te realiseren is er regelmatig overleg met de leerkrachten van de basisschool. Er wordt gewerkt met het taalprogramma LOGO 3000

  • samen spelen
  • voorbereiden op school
  • uitdagende activiteiten

Kinderopvangtoeslag of gesubsidieerde plaatsing

Peuteropvang is mogelijk vanaf het moment dat je kind 2 jaar oud is, mits je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Je hebt recht op kinderopvangtoeslag wanneer je:

  • werkt of studeert;
  • een traject volgt om werk te vinden;
  • een verplichte inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor je toeslagpartner.

Voldoe jij of je partner niet aan bovenstaande eisen? Dan kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In dat geval kun je aanspraak maken op een gesubsidieerde plaatsing als je kind 2,5 jaar oud is. Onze medewerkers van planning en plaatsing informeren je hier graag over.

We verwelkomen je kind graag op PO Noorderbreedte!

Schrijf je in