Noorderbreedte | PO | Veendam

Peuteropvang Noorderbreedte in Veendam (voorschool) is gehuisvest in OBS De Noorderbreedte.
Er zijn twee groepen die uit maximaal 13 kinderen bestaan. Kinderen kunnen komen spelen vanaf 2 1/2 jaar.

Door de samenwerking met de basisschool, is er sprake van een ‘doorgaande lijn’. De peuters nemen regelmatig een kijkje in groep 1, zodat ze al een beetje gewend zijn wanneer ze 4 jaar zijn en de peuteropvang verlaten.
Om deze doorgaande lijn te waarborgen en te realiseren is er regelematig overleg met de leerkrachten van de basisschool. Er wordt gewerkt met het taalprogramma LOGO 3000

We verwelkomen je kind graag op PO Noorderbreedte!