Simon Havinga | Buitenschoolse Opvang | Sneek

Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op margedagen en tijdens schoolvakanties.

We verwelkomen uw kind graag bij onze buitenschoolse opvang.

  • Vaste groep enthousiaste medewerkers die weten hoe de kinderen zich ontwikkelen en wat ze daarbij nodig hebben
  • Fijne huiselijke sfeer in de Simon Havingaschool waarbij ieder kind zichzelf mag zijn
  • Een sportief activiteitenaanbod in samenwerking met de andere Kids First BSO locaties in Sneek.