Simon Havinga | Buitenschoolse Opvang | Sneek

BSO Simon Havinga is een locatie voor buitenschoolse opvang in Sneek. Op woensdag en vrijdag vindt de opvang plaats bij BSO De Boomhut in Sneek. De kinderen worden hiervoor opgehaald door een pedagogisch medewerker. De voorschoolse opvang (VSO) vindt plaats in basisschool De Oudvaart.  Om 7:45 uur worden de kinderen opgehaald en naar de Simon Havingaschool gebracht.
Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op margedagen en tijdens schoolvakanties.

  • Vaste groep enthousiaste medewerkers die weten hoe de kinderen zich ontwikkelen en wat ze daarbij nodig hebben
  • Fijne huiselijke sfeer in de Simon Havingaschool waarbij ieder kind zichzelf mag zijn
  • Een sportief activiteitenaanbod in samenwerking met de andere Kids First BSO locaties in Sneek.

We verwelkomen jouw kind graag op BSO Simon Havinga