Kindcentrum De Wiardt | Peuteropvang | Groningen

In mei 2021 is peuteropvang de Speelwij verhuisd naar kindcentrum de Wiardt In dit Daltonkindcentrum zal een totaaloplossing aan opvang aangeboden worden: peuteropvang (PO), kinderdagopvang (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO).

Peuteropvang De Speelwij in de wijk De Wijert heeft een ruim, kleurrijk lokaal. Er is een groot speelhuis en er zijn verschillende speel/leer hoeken.
Ieder kind heeft op de gang zijn eigen plekje (met foto) voor de jassen en gemaakte werkjes. Er is nog een extra ruimte die is ingericht als speellokaal. Vooral in de periodes met slechter weer kunnen de kinderen zich hier prima vermaken. Omdat in de wijk De Wijert veel flatgebouwen staan, biedt onze eigen ruime, omheinde buitenruimte een welkome afwisseling. De zandbak, het huisje met glijbaan en de op jonge kinderen gerichte rekstokken zijn erg geliefd bij de kinderen.

  • VVE-programma Piramide
  • Extra speellokaal
  • Geweldige buitenruimte

Op peuteropvang De Wiardt

Op peuteropvang De Wiardt wordt gewerkt met de Piramidemethode. Dit is een VVE-programma (Vroeg- en voorschoolse educatie). Er komen met deze methode 8 thema’s per jaar aan bod die we gedurende een aantal weken uitdiepen.
Daarnaast werken we volgens de Dalton werkwijze. Dit houdt in dat een kindje hulpje van de dag is en er wordt met dagritme kaarten, kleuren van de dag en extra taakjes gewerkt. Zo stimuleren we de zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid van de peuters.

Verder organiseren we bijzondere en feestelijke activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: een bezoek aan het nationaal voorleesontbijt, een leuke gymles, een theatervoorstelling, een muziekles, Pasen, een zomerfeest of het Suikerfeest. We maken er altijd iets leuks van!

De oudercommissie heeft in mei 2018 heel hard gewerkt om een prachtige vernieuwde buitenruimte te maken. De gekleurde bollen uit ons logo zijn op de muur geverfd, maar ook een weg met rotonde en een hinkelpad. Ook werden een benzinepomp, een krijtbord en een ontdekbord gemaakt én een prachtige buitenkeuken van pallets! De kinderen en medewerkers genieten allemaal van het geweldige eindresultaat.

Team en groepen
Het team van peuteropvang De Wiardt bestaat uit 3 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Meestal is er een deel van de week een stagiaire, die een kindgerichte opleiding volgt. Op een aantal dagdelen hebben we een vrijwilligster. We werken met groepen van maximaal zestien kinderen. Tweejarigen en driejarigen zitten bij elkaar in de groep, ze leren van elkaar en ze helpen elkaar.

Je kind kan vanaf 2 jaar standaard maximaal vier peuterschool dagdelen per week komen. Als er extra aandacht nodig is voor de ontwikkeling van een kind, is het mogelijk om vier dagdelen per week te komen spelen. Je kind doet dan mee aan het VVE-programma. Hiervoor heb je een indicatie via het consultatiebureau nodig. Dit is mogelijk vanaf het moment dat je kind 2 jaar is.