’t Hummelhof | Peuteropvang

Peuteropvang ’t Hummelhof is gevestigd in het Multi Functioneel Centrum (MFC) in Engelbert op 10 minuten afstand van Lewenborg. De locatie bestaat uit een grote binnenruimte van ongeveer 85 m2 en bevindt zich aan de rand van het dorp en is landelijk gelegen. Wij werken met de VVE-methode ‘Piramide’, waarmee we peuters spelenderwijs veel nieuwe woorden leren. Deze methode bereidt uw peuter goed voor op de basisschool.Wij werken met de VVE-methode ‘Piramide’, waarmee we peuters spelenderwijs veel nieuwe woorden leren. Deze methode bereidt uw peuter goed voor op de basisschool.

Peuteropvang 't Hummelhof Kids First COP groep Engelbert Groningen

  • Landelijk gelegen met grote speelruimte; uitdagende omgeving binnen en buiten
  • Onderdeel van Vensterwijk Lewenborg
  • 1 keer per maand SpeelMee
  • We werken met het VVE-programma Startblokken
  • We werken volgens de Dalton principes: zelfvertrouwen, zelfredzaamheid ontwikkelen en elkaar helpen waar nodig
  • Aandacht voor elk kind individueel
  • Al spelend bereiden wij uw kind voor op de volgende stap: de basisschool

Binnen zijn duidelijke speelhoeken gecreëerd waarvan sommige regelmatig  in de sfeer worden gebracht van het thema dat wij behandelen. Naast de mooie binnenruimte heeft ’t Hummelhof de beschikking over een ruime buitenruimte. Deze is zo ingericht dat er van alles valt te ontdekken voor de kindjes. De peuterschool is onderdeel van Vensterwijk Lewenborg en werkt samen met onder meer WIJ Lewenborg, de bibliotheek en de basisscholen. Ook participeren wij in de Vreedzame Wijk.

Voor peuters die hiervoor in aanmerking komen bieden wij Startblokken, een programma van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Startblokken speelt in op de belevingswereld van jonge kinderen door hen te betrekken bij onderwerpen uit het leven van alledag, zoals naar de dokter gaan, brood kopen bij de bakker, vissen bekijken in een aquarium, een baby in bad doen. Daarnaast werken wij met de uitgangspunten van het Dalton onderwijs. Deze methode bereidt uw peuter voor op de basisschool. Bij ons staat de peuter centraal en we zorgen voor een veilige en gemoedelijke sfeer.

Speel Mee

Wat is Speel Mee?
Speel Mee is er voor peuters in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar die samen met hun ouders op een speelse manier kennis kunnen maken met de peuterschool. Kinderen hebben dan de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spelen. Jongere broertjes of zusjes mogen natuurlijk ook mee.
Daarnaast is het een ontmoetingsplek voor ouders en verzorgers om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen of samen met andere ouders een activiteit voor de  kinderen te organiseren.
Tijdens de Speel Mee inloop zijn er een pedagogisch medewerker van Kids First COP groep en een medewerker van WIJ Lewenborg (vroeger CJG) aanwezig.
Aan deze ochtenden zijn geen kosten verbonden.

De Speel Mee inloop is altijd op een vrijdagochtend van 9:30 tot 11:30 uur. Op de  volgende dagen is SpeeMee gepland:

  • Vrijdag 12 oktober
  • Vrijdag 16 november