Kinderopvang | Nieuwe Pekela | ’t Kiepertje (PO)

Peuteropvang ’t Kiepertje is gehuisvest in dorpshuis De Kiepe, vlak bij de basisschool. We hebben de beschikking over een ruim lokaal en een fijne grote buitenspeelruimte.

Op ’t Kiepertje werken we met een combinatie van de VVE-programma’s Startblokken en Reggio Emilia. Elke zes weken beginnen we met een nieuw thema, aan de hand van een jaarplanning.

Wil je weten hoe dan bij ’t Kiepertje er uitziet? Klik dan hier

  • samen spelen
  • voorbereiden op school
  • uitdagende activiteiten

We vinden het belangrijk dat kinderen in contact worden gebracht met een aantal competenties:
– emotionele veiligheid
– persoonlijke competentie
– sociale competentie
– overdracht van waarden en normen.
Deze competenties kun je terugvinden in onze manier van werken. In de manier waarop we de activiteiten aan de kinderen aanbieden en de manier waarop wij met de kinderen omgaan.

Kinderopvangtoeslag of gesubsidieerde plaatsing

Peuteropvang is mogelijk vanaf dat je kind 2 jaar oud is, mits je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Je hebt recht op kinderopvangtoeslag wanneer je:

  • werkt of studeert;
  • een traject volgt om werk te vinden;
  • een verplichte inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor je toeslagpartner.

Voldoe jij of je partner niet aan bovenstaande eisen? Dan kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In dat geval kun je aanspraak maken op een gesubsidieerde plaatsing als je kind 2,5 jaar oud is. Onze medewerkers van planning en plaatsing informeren je hier graag over.

Wij verwelkomen je kind graag op PO ’t Kiepertje!

Schrijf je in