Maatregelen blijven van kracht

1 april 2020

Het Kabinet heeft op dinsdag 31 maart in een persconferentie laten weten dat de corona-maatregelen die nu van kracht zijn, aanhouden t/m 28 april. Op 21 april zal de overheid nieuwe uitspraken doen rondom de corona-maatregelen.

 

Voor de noodopvanglocaties van Kids First blijven daarmee de volgende hygiënemaatregelen van kracht:

–    Houd voldoende afstand (minimaal 1,5 meter);

–    schud geen handen;

–    was uw (kind zijn/haar) handen regelmatig;

–    breng uw gezonde kind(eren) (waar mogelijk) tot aan de voordeur en haal hem/haar/hen hier ook weer op;

–    houd het afscheid kort;

–    meld uw kind(eren) waar kan van te voren aan via planning@kidsfirst.nl.

Bedankt voor uw medewerking. Samen zorgen we er voor de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 

Naar de opvang

De Rijksoverheid heeft o.a. onderstaande teksten geplaatst, deze delen we graag met u.
De teksten zijn terug te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders

Mag mijn kind naar de kinderopvang?

De kinderopvang en gastouderopvang zijn gesloten tot en met 28 april 2020. Dit geldt ook voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe terecht bij de aangewezen noodlocatie van eigen kinderopvang of gastouder. Tenzij het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden. Of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Wordt de compensatieregeling verlengd voor de eigen bijdrage die ouders betalen nu de kinder- en gastouderopvang langer dicht blijft?

De compensatie eigen bijdrage kinderopvang wordt verlengd tot en met 28 april, omdat de scholen en kinderopvang tot die tijd ook gesloten blijven. Alle ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, worden door de overheid gecompenseerd tot de maximum uurprijs. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden.

Voor wie is de compensatie bedoeld?     

Voor alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders tot de maximum uurprijs. Bij de kinderopvangtoeslag wordt dezelfde (wettelijk vastgelegde) maximum uurprijs gehanteerd. Voor uurtarieven die bóven de maximum uurprijs uitkomen, hebben sectorvertegenwoordigers BK en BMK de intentie uitgesproken dat kinderopvangorganisaties dit deel compenseren aan ouders.