Maatregelen n.a.v. persconferentie 26-11

27 november 2021

maatregelen n.a.v. persconferentie. Laatste pagina-update: zaterdag 27 november

Op vrijdag 26 november om 19:00 uur vond er een nieuwe persconferentie plaats, omdat de coronabesmettingen landelijk (te snel) oplopen.

Hieruit is gebleken dat de maatregelen die getroffen zijn, geen directe gevolgen hebben voor de openstelling van het onderwijs en de kinderopvang. Maar dit brengt wel een aantal beperkte aanvullende maatregelen met zich mee. Voor onze 140 locaties hanteren we dus onze reguliere openingstijden, tenzij bij uitzondering afwijkende openingstijden gelden die onlangs al met betrokkenen gecommuniceerd zijn.

Op de website van het RIVM vind je meer informatie over welke maatregelen er gelden voor de kinderopvang, deze website wordt regelmatig geüpdatet.

Hygiënemaatregelen

Voor onze opvanglocaties gelden de onderstaande hygiënemaatregelen, om er samen voor te zorgen dat de kinderopvang zo lang als mogelijk veilig en verantwoord geopend kan blijven.

Vanaf maandag 29 november gelden de volgende maatregelen op onze locaties:

 • was regelmatig de handen (van je kind);
 • schud geen handen;
 • hoest/nies in de ellenboog;
 • volg de Beslisboom (zie onderstaand kopje thuisblijfbeleid);
 • houd 1,5 meter afstand van de pedagogisch medewerkers en andere ouders;
 • brengen en halen zal buiten plaatsvinden;
 • breng je kind(eren) alleen (max. 1 volwassene per gezin);
 • houd de overdracht zo kort mogelijk;
 • meld in geval van afwezigheid kinderen z.s.m. af via de Ouderapp (of indien niet beschikbaar via de opvanglocatie);
 • draag bij de overdracht een mondkapje, onze medewerkers zullen ook een mondmasker dragen;
 • kinderen vanaf groep 6 basisschool dragen in de gang op school een mondkapje. Voor de BSO geldt dat zij geen mondkapje hoeven te dragen, gezien de groepen gemengd zijn. Onze medewerkers die een bus besturen dragen een mondkapje tijdens het vervoer. Aan kinderen vanaf groep 6 kan gevraagd worden om tijdens de rit ook een mondkapje te dragen.

Per locatie kunnen de ‘breng en haal’ afspraken verschillen, de pedagogisch medewerkers op locatie informeren je graag over de afspraken die gelden tijdens het brengen en halen. Wil je als ouder graag bijzonderheden bespreken? Maak dan een afspraak met de pedagogisch medewerkers, op deze manier kan de overdracht zo kort mogelijk verlopen.

Vaker zelftesten

Ook het zelftest-advies wordt aangescherpt op advies van het OMT. Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de leerling en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling naar school en de BSO. Voor de BSO geldt dat er naast de zelftest voor school geen extra preventieve zelftesten hoeven plaatsvinden bij kinderen vanaf groep 6.

Leraren en leerlingen ontvangen de zelftesten zo snel mogelijk via de school, maar dit zal tijd kosten. Alleen al in het primair onderwijs gaat om zo’n 1,2 miljoen zelftesten per week extra voor de leerlingen. Hoe het precies in zijn werk zal gaan, werkt het ministerie van OCW uit in overleg met het onderwijsveld. Scholen worden naar verwachting volgende week verder geïnformeerd over het proces, zij zullen vervolgens ouders verder inlichten.

Thuisblijfbeleid

Volg altijd de Beslisboom om te kijken of je kind met/zonder klachten naar de opvang mag komen. De Beslisboom wordt momenteel aangepast met als belangrijkste wijziging: Het thuisblijfbeleid voor kinderen van 4-12 jaar wordt zo spoedig mogelijk gewijzigd. Voor kinderen van 4-12 jaar geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag kunnen zij weer naar de opvang. Kinderen van 0-4 jaar kunnen nog wel met verkoudheidsklachten naar de opvang, tenzij de GGD anders adviseert n.a.v. besmettingen – desbetreffende medewerkers en ouders worden in dat geval daarover door Kids First geïnformeerd.
Deze wijziging geldt vanaf maandag 29 november, alleen samen kunnen we er voor zorgen dat onze opvanglocaties geopend kunnen blijven. Wanneer de Beslisboom is aangepast vind je de meest actuele versie van de Beslisboom op deze website van BOinK.