Maatregelen n.a.v. persconferentie

23 december 2021

maatregelen n.a.v. persconferentie. Laatste pagina-update: donderdag 23 december

In de persconferentie van zaterdag 18 december is besloten dat BSO-locaties langer gesloten blijven, namelijk tot 10 januari 2022.  Er is vanaf aanstaande dinsdag 21 december tot en met vrijdag 7 januari noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen (bekijk hier welke beroepen dit zijn) en kinderen in een kwetsbare positie. De school is verantwoordelijk voor de noodopvang tijdens schooltijden, wij verzorgen de noodopvang tijdens de reguliere BSO-tijden (voor- en naschoolse opvang) volgens de contracturen.

KDV en PO open

Het kinderdagverblijf (KDV) en peuteropvang (PO) blijven geopend volgens de reguliere openingstijden.

Noodopvanglocaties BSO

Ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen terecht voor noodopvang op hun eigen BSO-locatie, mits deze geopend is. De gesloten noodopvanglocaties vind je hier terug.

Op de website van het RIVM vind je meer informatie over welke maatregelen er gelden voor de kinderopvang, deze website wordt regelmatig geüpdatet.

Hygiënemaatregelen

Voor onze (opengestelde) opvanglocaties gelden de onderstaande hygiënemaatregelen, om er samen voor te zorgen dat de kinderopvang zo lang als mogelijk veilig en verantwoord geopend kan blijven:

 • was regelmatig de handen (van je kind);
 • schud geen handen;
 • hoest/nies in de elleboog;
 • volg de Beslisboom (zie onderstaand kopje thuisblijfbeleid);
 • houd 1,5 meter afstand van de pedagogisch medewerkers en andere ouders;
 • brengen en halen zal buiten plaatsvinden;
 • breng je kind(eren) alleen (max. 1 volwassene per gezin);
 • houd de overdracht zo kort mogelijk;
 • meld in geval van afwezigheid kinderen z.s.m. af via de Ouderapp (of indien niet beschikbaar via de opvanglocatie);
 • draag bij de overdracht een mondkapje, onze medewerkers zullen ook een mondmasker dragen;
 • kinderen vanaf groep 6 basisschool dragen in de gang op school een mondkapje. Voor de BSO geldt dat zij geen mondkapje hoeven te dragen, gezien de groepen gemengd zijn. Onze medewerkers die een bus besturen dragen een mondkapje tijdens het vervoer. Aan kinderen vanaf groep 6 kan gevraagd worden om tijdens de rit ook een mondkapje te dragen.

Per locatie kunnen de ‘breng en haal’ afspraken verschillen. De pedagogisch medewerkers op locatie informeren je graag over de afspraken die gelden tijdens het brengen en halen. Wil je als ouder graag bijzonderheden bespreken? Maak dan een afspraak met de pedagogisch medewerkers, op deze manier kan de overdracht zo kort mogelijk verlopen.

Vaker zelftesten

Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de leerling en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling naar school en de BSO (bij reguliere openstelling). Voor de BSO geldt dat er naast de zelftest voor school geen extra preventieve zelftesten hoeven plaatsvinden bij kinderen vanaf groep 6.

Thuisblijfbeleid

Volg altijd de Beslisboom om te kijken of je kind met/zonder klachten naar de opvang mag komen. De Beslisboom is aangepast met als belangrijkste wijziging: Het thuisblijfbeleid voor kinderen van 4-12 jaar wordt zo spoedig mogelijk gewijzigd. Voor kinderen van 4-12 jaar geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag kunnen zij weer naar de opvang. Kinderen van 0-4 jaar kunnen nog wel met verkoudheidsklachten naar de opvang, tenzij de GGD anders adviseert n.a.v. besmettingen – desbetreffende medewerkers en ouders worden in dat geval daarover door Kids First geïnformeerd.

Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat onze opvanglocaties geopend kunnen blijven. De meest actuele versie van de Beslisboom vind je op deze website van BOinK.

 

 

Kids First is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.