Maatregelen rondom coronavirus

15 maart 2020

Update: Bekijk het meest actuele nieuws hier.

Het bestuur van Kids First COP groep heeft vandaag een spoedbijeenkomst omtrent het coronavirus in het leven geroepen. Hierin wordt per situatie de mogelijkheden en noodzakelijkheden bekeken. De adviezen van het RIVM en de GGD worden daarbij nauwkeurig gevolgd.

De uitkomsten van deze bijeenkomst delen wij met onze medewerkers en ouder(s)/verzorger(s), zodat iedereen op de hoogte is van de te treffen maatregelen. De gezondheid en het welzijn van onze kinderen, medewerkers en maatschappij staat voorop.

We willen u bedanken voor uw betrokkenheid.

 

Voor vragen omtrent het coronavirus verwijzen wij u naar de volgende informatiepagina’s: