Modderrace voor kinderen van Kids First (Drenthe)

2 juli 2018

Op woensdag 4 juli gaan meer dan 70 kinderen en medewerkers van Kids First COP groep naar de Baggelhuizerplas om te ravotten in de modder. Dit in het kader van de landelijke ModderDag!

De opvanglocaties van Kids First COP groep doen ieder jaar actief mee aan Nationale ModderDag. Tijdens ModderDag ervaren kinderen modder met bijna al hun zintuigen: voelen, ruiken, horen en zien. Er worden moddermonsters gemaakt en moddertaartjes gebakken. In Groningen en Friesland werd ModderDag vorige week al volop gevierd. Deze week is Drenthe aan de beurt!

Spelen met modder is behalve leuk ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen spelen onbevangen als ze vies mogen worden en het stimuleert de creativiteit en de nieuwsgierigheid van kinderen.

Over ModderDag
ModderDag wordt georganiseerd door IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid en is geïnspireerd op de International Mud Day, ontstaan in Nepal. Het project is in 2008 opgezet, met als doel kinderen in contact te laten komen met de natuur. In de jaren daarna hebben steeds meer landen zich aangesloten, waaronder Nederland.
Met ModderDag zet IVN het vrije spel met water en zand op de agenda. Hiermee versterken zij de betrokkenheid bij en verbondenheid met natuur én stimuleren ze natuurbeleving en buitenspelen. ModderDag vindt plaats op vrijdag 29 juni maar Kids First COP groep heeft er voor gekozen om op woensdag 4 juli een Modderrace met vele activiteiten aan te bieden aan de kinderen, zodat zo veel mogelijk kinderen én medewerkers vies kunnen worden!