Nieuws van de BSO coördinatoren: schaatsen

24 februari 2020

In Friesland hebben de kinderen een leuke uitje in de voorjaarsvakantie gehad. Zij hebben geschaatst in de ijshallen van Friesland. Woensdag 19 februari waren 60 kinderen aanwezig in Thialf Heerenveen. De BSO’s uit Grou, Sneek, Balk en Bolsward waren er ook te vinden met de kinderen die op deze dag kwamen. Op vrijdag 21 februari hebben zo’n 90 kinderen geschaatst in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Ook hier waren kinderen van meerdere locaties van Kids First aanwezig (Makkum, Bolsward, Grou, Leeuwarden en Sneek). Sommige kinderen stonden voor de eerste keer op schaatsen, anderen hadden dit al vaker gedaan. Wat hebben de kinderen een plezier gehad! Een aantal kinderen wilde zelfs niet meer van het ijs af. Zo goed hadden ze de smaak te pakken. Ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers: bedankt voor het enthousiasme!

In de kerstvakantie hebben de BSO’s van Drenthe en Groningen de mogelijkheid gehad om te gaan schaatsen met de kinderen. In Groningen kon dit op de kunstijsbaan aan de Grote Markt. Het was een groot succes; meer dan 100 kinderen waren met de pedagogisch medewerkers aanwezig. De kinderen die deze dag niet naar de BSO waren mochten met hun ouders ook komen. Dit hebben zij dan ook in grote getale gedaan. Ook de kinderen van de BSO’s in Assen konden op verschillende dagen in de kerstvakantie schaatsen bij de kunstijsbaan aan het Koopmansplein. In totaal hebben rond de 50 kinderen met veel plezier gebruik gemaakt van het schaatsaanbod.