Ondertekening convenant voor een rookvrije generatie in Leeuwarden

31 mei 2018

Op 31 mei, tijdens Wereld Niet Roken Dag, wordt het convenant ‘Samenwerken aan een rookvrije generatie in Leeuwarden’ ondertekend. Naast Kids First COP groep zijn de volgende organisaties aanwezig: Veiligheidsregio Fryslân, BV Sport, De Friesland Zorgverzekeraar, gemeente Leeuwarden, Jeugdhulp Friesland, Medisch Centrum Leeuwarden, RUG Campus Fryslân, Sportclub Cambuur, Verslavingszorg Noord Nederland en organisaties in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Het convenant vormt een basis voor organisaties om kinderen zo min mogelijk in aanraking te laten komen met roken. Met dit convenant wordt ernaar gestreefd dat:

  1. Elk kind in de gemeente Leeuwarden vanaf januari 2020 rookvrij kan opgroeien.
  2. Voor medewerkers, vrijwilligers, leden en bezoekers niet-roken de norm is op terreinen en in de gebouwen van de ondertekenaars.
  3. Medewerkers zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, vooral als ze met kinderen in aanraking komen.
  4. Daar waar gewenst medewerkers worden gemotiveerd te stoppen met roken en dat er ondersteuning voor is.
  5. De samenwerkende organisaties zich inspannen om kennis en ervaringen te delen en zich gezamenlijk committeren aan het uitbannen van roken.

Door de bundeling van krachten worden meer dan 10.000 medewerkers en zo’n 50.000 scholieren en studenten in Leeuwarden en omstreken bereikt. Daarmee draagt de ondertekening bij aan de maatschappelijke beweging ‘Rookvrije generatie’. *