Home Opvang Buitenschoolse opvang 4 – 12 jaar

Buitenschoolse opvang 4 – 12 jaar

Nieuwsgierig geworden?
Kom gerust een kijkje nemen!

Rondleiding aanvragen

Voorschoolse opvang (VSO)

Voor ouders die vroeg met hun werk of studie starten, bieden wij VSO aan op maandag tot en met vrijdag. Uw kind kan dan nog even spelen en u kunt dan met een gerust gevoel starten aan uw dag. De VSO kunt u alleen afnemen wanneer u ook gebruik maakt van naschoolse opvang (NSO). Bij het overzicht van de locaties op onze website kunt u zien welke locaties VSO aanbieden. Als extra service bieden wij ook op enkele locaties Verlengde opvang aan. Dit kan alleen in combinatie met NSO en VSO. Uw kind is dan al welkom vanaf 7:00 uur. Opvang vanaf 07:00 uur is bij dit product bij onze locaties in Friesland overigens standaard.

Buitenschoolse opvang tijdens schoolweken (BSO)

Na school worden de kinderen opgehaald en wordt een rustmoment ingebouwd. De kinderen krijgen dan iets te eten en te drinken. Daarna is er ruimte om te spelen. Regelmatig worden leuke activiteiten georganiseerd waaraan de kinderen kunnen deelnemen zoals sport, toneel en creatieve workshops. Het aantal uren dat in schoolweken wordt afgenomen, is gebaseerd op het principe ‘van schoolbel tot 18.30 uur’. Alle locaties gaan om 18:30 uur dicht.

Buitenschoolse opvang 4- 12 jaar - Kids First COP groep

Tussenschoolse opvang (TSO/TMO)

Bij de kinderopvang van Kids First COP groep kunt u rekenen op goede zorg van uw kind in een veilige, warme en gezellige omgeving. Ook als het gaat om opvang van één of twee uurtjes. Tussenschoolse opvang houdt in dat de kinderen tussen de middag overblijven op school. Eerst eten ze samen aan tafel, daarna is het tijd om te spelen. U kunt bij de school van uw kind navragen of wij ook bij uw kind op school de tussenschoolse opvang verzorgen.

Tijdens schoolweken is tussenschoolse opvang mogelijk op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. In de schoolvakanties is er geen tussenschoolse opvang.

U kunt uw kind voor buiten-, voor- en tussenschoolse opvang aanmelden via ons inschrijfformulier. Wilt u liever eerst de locatie bekijken en een rondleiding aanvragen? Wij verwelkomen u graag!

Heeft u vragen, neem dan contact op met onze afdeling Planning & Communicatie. Zij staan u graag te woord.

Margedagen 

Wanneer u gebruik maakt van de naschoolse opvang heeft u recht op opvang tijdens margedagen van de school. Een margedag is een door school vooraf vastgestelde vrije dag.
Per kindercentrum en school kunnen deze dagen verschillen. De pedagogisch medewerker kan u vertellen op welke dagen u recht heeft. Als het uw vaste opvangdag betreft, hoeft u hiervoor geen extra kosten te betalen. Indien anders, betaalt u een extra dagdeel. U dient bij de pedagogisch medewerkers aan te geven of uw kind gebruik gaat maken van opvang tijdens een margedag. (Dit geldt niet voor contracten van opvang voor 40 weken per jaar).

Vakantieopvang

Vakantieopvang kan worden afgenomen in hele dagen van 7:30 – 18:30 uur.

Tijdens de schoolvakanties is uw kind op zijn vaste dagen de hele dag welkom op de buitenschoolse opvanglocatie. Iedere locatie heeft een vakantieprogramma waarbij diverse activiteiten worden aangeboden, vaak in een thema. Alle activiteiten worden dan op dit thema afgestemd. Voorbeelden van thema’s zijn muziek, diverse feestdagen en sport. Tussendoor is er natuurlijk ook tijd om zelf te spelen. Tijdens de vakantie worden soms ook uitstapjes georganiseerd.

Flexibele BSO (FLEX)

Wanneer u onregelmatige diensten heeft of op wisselende momenten opvang nodig heeft, kunt u bij Kids First COP groep een flexibel contract afnemen. De locatie ontvangt uw rooster minimaal twee weken voorafgaande van de nieuwe kalendermaand zodat uw kind ingepland kan worden. Per groep is een beperkt aantal flexibele plaatsen beschikbaar. Flexibel BSO is alleen mogelijk op basis van 52 weken.

  • Nieuwsgierig geworden? Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Halen en brengen

Voor kinderen die gebruik maken van naschoolse opvang geldt dat zij, afhankelijk van de locatie, lopend, per taxi of per fiets van school worden gehaald. Dit gebeurt onder begeleiding. Zonder tegenbericht van de ouder nemen wij een kind altijd mee naar de opvang. Dit om te voorkomen dat kinderen op het schoolplein achterblijven.

Verantwoordelijkheidsverklaring

Op de naschoolse opvang werken wij met een verantwoordelijkheidsverklaring. Hierop geeft u aan over welke mate van zelfstandigheid uw kind mag beschikken zoals bijvoorbeeld zelf naar de opvang komen, zelfstandig buiten spelen etc.

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven