Home Opvang Peuteropvang 2 – 4 jaar

Peuteropvang 2 – 4 jaar

Nieuwsgierig geworden?
Kom gerust een kijkje nemen!

Rondleiding aanvragen

Speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar bieden wij peuteropvang aan.

Een veilige en avontuurlijke plek

Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. De peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) is een avontuurlijke plek, gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Net als thuis zetten ze belangrijke stappen in hun ontwikkeling. De peuteropvang is vooral een gezellige plaats om andere kinderen en volwassenen te ontmoeten. Uw kind leert er sociale vaardigheden zoals; voor zichzelf opkomen, speelgoed delen, op je beurt wachten, samenspelen. Ze kunnen experimenteren met materialen zoals verf, papier, potloden, lijm en klei, maar ook met zand. Expressie, beweging en taal zijn belangrijke onderdelen binnen de peuteropvang. De peuters zingen liedjes, worden voorgelezen en doen spelletjes. Spelenderwijs ontdekken ze hun mogelijkheden en zichzelf.
De peuteropvang biedt uw kind een goede voorbereiding op de basisschool. Op welke dagen de locatie van uw voorkeur open is, kunt u terugvinden onder locaties.

Kinderopvangtoeslag of Gemeentelijke toeslag bij peuteropvang
Ook bij peuteropvang kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van de kinderopvangtoeslag. Dit is mogelijk omdat onze peuteropvanglocaties geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Elke locatie heeft een eigen registratienummer. Deze dient doorgegeven te worden aan de Belastingdienst bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.
U heeft recht op kinderopvangtoeslag wanneer u:
• werkt of studeert;
• een traject volgt om werk te vinden;
• een verplichte inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Dit moet ook voor uw toeslagpartner gelden.

Voldoet u of uw partner niet aan bovenstaande eisen, dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In dat geval kunt u aanspraak maken op de Gemeentelijke regeling. Onze afdeling Planning en plaatsing kan u informeren hoe deze in uw gemeente is geregeld.

2-4 jaar Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is VVE?
Het doel van VVE is om kinderen die om wat voor reden extra aandacht nodig hebben, een betere start in het onderwijs te geven. Door het aanbieden van leerzame activiteiten, vaak in kleine groepjes worden peuters op een speelse wijze voorbereid op de basisschool. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan taalstimulering met liedjes, boekjes en andere activiteiten aan de hand van een thema. Veel thema’s worden ook in groep 1 en 2 op de basisschool behandeld. Uw kind komt daarmee goed voorbereid op de basisschool.

Wanneer komt uw kind in aanmerking?

Uw kind mag meedoen aan VVE wanneer hiervoor een indicatie is afgegeven door een wijkverpleegkundige van het consultatiebureau.

Wat kunnen wij u bieden?

Vanaf twee jaar kan uw peuter al twee dagdelen per week gebruik maken van de peuteropvang. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor het VVE programma, mag hij drie of vier dagdelen per week komen spelen (per locatie kan dat verschillen). Deze extra dagdelen zijn nodig om een goede voorbereiding op de basisschool te garanderen. Er zijn gemeenten die VVE vanaf 2 jaar aanbieden, maar ook vanaf 2,5 of 3 jaar. Wij kunnen u hier nader over informeren. Ook gelden er per gemeente andere regels ten aanzien van vergoedingen voor het VVE-programma. Vraag gerust aan onze medewerkers van de afdeling Planning en Plaatsing hoe de zaken in uw gemeente geregeld zijn.
Meer informatie over de VVE programma’s leest u hier.

WIJ teams
Soms helpt het om als ouder kennis en ervaringen uit te wisselen met andere ouders. De WIJ-teams in de diverse wijken en plaatsen organiseert hiervoor geregeld koffieochtenden op verschillende locaties. Onder het genot van een kopje koffie komen allerhande opvoedingsvragen en tips aan de orde.
In sommige plaatsen vallen deze activiteiten onder het CJG of Sociaal Domein.

 

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven