Home Opvang Peuteropvang 2 – 4 jaar

Peuteropvang 2 – 4 jaar

Nieuwsgierig geworden?
Kom gerust een kijkje nemen!

Rondleiding aanvragen

De peuteropvang, voorheen aangeduid als peuterspeelzaal, is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen minimaal twee dagdelen per week komen spelen. Meestal is dat een ochtend en een middag.

Een veilige en avontuurlijke plek

Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving uit te breiden. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Net als thuis zetten ze belangrijke stappen in hun ontwikkeling. Ze leren leeftijdsgenootjes kennen en andere volwassenen. Ze kunnen experimenteren met materialen zoals verf, papier, potloden, lijm en klei, maar ook met zand. Expressie, beweging en taal zijn ook belangrijke onderdelen binnen de peuteropvang. De kinderen zingen liedjes, worden voorgelezen en doen spelletjes. Spelenderwijs ontdekken ze hun mogelijkheden en zichzelf. De peuteropvang biedt uw kind een goede voorbereiding op de basisschool.

Alle peuters recht op opvang in gemeente Groningen

Meer aandacht voor uw kind voor hetzelfde maandbedrag in 2018, per 1 september

De gemeente Groningen heeft de ambitie voor alle jonge kinderen gelijke kansen te creëren. Kids First COP groep deelt deze ambitie en vindt het belangrijk om kinderen een goede voorbereiding op het basisonderwijs te geven. Dit betekent dat wij onze openingstijden gaan uitbreiden en we vanaf 1 september 2018 op al onze peuteropvanglocaties in Groningen dagdelen van 4 uur in plaats van 3 uur aanbieden voor ieder kind tussen de twee en vier jaar.

Maakt u al gebruik van onze peuteropvang? Dan heeft u inmiddels via e-mail een wijzigingsbrief op maat ontvangen.

Kinderopvangtoeslag bij peuteropvang
Bij peuteropvang kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van de kinderopvangtoeslag. Dit is mogelijk, omdat onze peuteropvanglocaties geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Elke locatie heeft een eigen registratienummer. Deze dient doorgegeven te worden aan de Belastingdienst bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

U heeft recht op kinderopvangtoeslag wanneer u:

  • werkt of studeert;
  • ​een traject volgt om werk te vinden;
  • een verplichte inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

​Voldoet u niet aan bovenstaande eisen, dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Let op: heeft u een VVE indicatie en komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dan heeft u geen recht op het door de gemeente gesubsidieerde tarief, maar gaan deze extra uren via de belastingdienst.

2-4 jaar Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is VVE?
Het doel van VVE is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven. Door het aanbieden van leerzame activiteiten worden peuters op een speelse wijze voorbereid op de basisschool. Dat gebeurt in een groep waarbij extra aandacht wordt besteed aan taalstimulering met liedjes, boekjes en andere activiteiten aan de hand van een thema. Veel thema’s worden ook in groep 1 en 2 op de basisschool behandeld. Uw kind komt daarmee goed voorbereid in groep 1!

Wanneer mag uw kind meedoen?
Uw kind mag meedoen aan VVE wanneer een indicatie is afgegeven door het sociaal domein.

Wat kunnen wij u bieden?
Vanaf twee jaar kan uw peuter al twee dagdelen per week gebruik maken van de peuteropvang. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor het VVE programma, mag hij vier dagdelen per week komen spelen. Deze vier dagdelen zijn nodig om een goede voorbereiding op de basisschool te garanderen. Er zijn gemeenten die VVE vanaf 2 jaar aanbieden, maar ook vanaf 2,5 of 3 jaar. Wij kunnen u hier nader over informeren.

Meer informatie over de VVE programma’s leest u hier.

Sociaal domein
Soms helpt het om als ouder kennis en ervaringen uit te wisselen met andere ouders. Het sociaal domein organiseert hiervoor geregeld koffieochtenden op verschillende locaties. Onder het genot van een kopje koffie komen allerhande opvoedingsvragen en tips aan de orde.

 

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven