Ouderapp

 • Waar download ik de Ouderapp?
  Kids First maakt gebruik van de ‘Nanny4All Ouderapp’. Via onze afdeling Kindplanning ontvang je de link naar deze Ouderapp.
 • Wanneer ontstaat recht op ruilbudget?
  Wanneer je je kind(eren) tijdig afmeldt via de Ouderapp, dat wil zeggen voor reguliere opvangdagen minimaal 7 dagen van tevoren, dan komen de uren in je ruilbudget. De uren uit dit ruilbudget kun je inzetten maximaal 7 dagen vóór tot maximaal 3 maanden na de afgemelde datum. Bij vakanties dient de afmelding 14 dagen van tevoren worden doorgegeven om opgenomen te worden in het ruilbudget.

 

 • Hoe kan ik de uren van mijn ruilbudget inzien?
  De uren van het ruilbudget zijn pas te zien wanneer het ruilbudget ingezet kan worden. Dat is een week voorafgaand aan de afgemelde datum tot 3 maanden erna. Klik in de Ouderapp op een dag die je wilt aanvragen. Als dat binnen de gestelde periode is, zie je het ruilbudget staan. Valt het buiten de periode? Dan wordt er geen ruilbudget aangegeven.

 

 • Mijn kind maakt gebruik van de BSO, maar ik zie een afgemelde vakantiedag niet in het ruilbudget komen.
  Dat klopt, voor kinderen die gebruik maken van het BSO 52-wekenpakket geldt voor de vakanties een afzonderlijk vakantiebudget. Wanneer een vakantiedag tijdig wordt afgemeld, dat wil zeggen minimaal 14 dagen van te voren, dan komen deze uren terug in het vakantiebudget. Het vakantiebudget is het gehele kalenderjaar inzetbaar tijdens de schoolvakanties. Een vakantiedag mag dus niet geruild worden voor twee middagen BSO. Voor het KDV werken we niet met een apart vakantiebudget.

 

 • Hoe kan ik een aanvraag doen voor flexibel opvang, een extra dag of ruildag?
  Via de Ouderapp kan je een aanvraag doen voor een flex-, extra opvang of ruildag. Wanneer je een aanvraag indient voor een dagdeel zal de Ouderapp herkennen of er nog ruil-, vakantie- of flex-budget is. Wanneer dit niet voldoende beschikbaar is, krijg je de melding dat de opvang extra gefactureerd wordt. Je kunt er dan zelf voor kiezen om de aanvraag te annuleren of toch in te dienen. Voor de opvangdagen hanteren wij de pakkettijden. Wanneer het ruilbudget niet voldoende is voor het betreffende dagdeel, dan blijft het ruilbudget staan en wordt betreffende dagdeel als extra in rekening gebracht.

 

 • Welke pakket-tijden worden gehanteerd voor een aanvraag?
  Voor KDV is de starttijd 07:00 uur en (afhankelijk van het contract dat je hebt) de eindtijd 17:00 uur of 18:30 uur Een halve dag KDV loopt tot of begint om 12:45 uur. VSO is van 07:00 uur tot schoolbel. NSO is van schoolbel tot (afhankelijk van het contract dat je hebt) 17:00 uur of 18:30 uur. Vakantie- of margedag is van 7.00 uur tot 17:00 uur of 18:30 uur (afhankelijk van welk contract je hebt). De dagdelen van de peuteropvang gaan volgens de vaste tijden van de betreffende locatie.

 

 • Wanneer weet ik of de aanvraag is goedgekeurd?
  Een aanvraag voor extra opvang of ruildag wordt alleen geaccordeerd als dit binnen de bezetting past en er geen extra pedagogisch medewerker voor ingezet hoeft te worden. Een aanvraag wordt binnen 2 weken voor de gewenste opvang dag geaccordeerd. Let op: door het personeelstekort in de kinderopvang, kunnen wij minder aanvragen goedkeuren dan dat we zouden willen.

 

 • Ik heb een flexibel contract, wat zijn de regels hiervoor?
  Wanneer je een contract hebt voor flexibele opvang, dien je je rooster zelf door te geven middels de ouderapp. Wij werken met een maandelijks flex-budget, het flex-budget ontvang je op de eerste dag van de maand en is drie maanden geldig. De data waarop je opvang wenst, dien je voor de 15e van de maand vóór de betreffende opvangmaand aangevraagd te hebben via de ouderapp. Dus bijvoorbeeld uiterlijk 15 mei voor de opvangmaand juni. De aanvraag wordt twee weken voor de betreffende maand geaccordeerd mits dit binnen de bezetting past. Indien een aanvraag later binnenkomt zal de aanvraag alleen geaccordeerd worden, indien dit binnen de huidige bezetting past en er geen extra pedagogisch medewerker voor ingezet hoeft te worden.

 

 • Kan ik een extra of flex/ruil dag afmelden?
  Wanneer een aangevraagd dagdeel minimaal 7 dagen van tevoren wordt afgemeld, dan komen de uren bij een flex-contract terug in het flexbudget. Was het een ruildag? Dan gaan de uren terug naar het ruilbudget. Wordt een aanvraag voor extra opvang minimaal 7 dagen vooraf afgemeld? Dan wordt deze niet gefactureerd. Indien de aanvraag al gefactureerd is, zal deze worden gecrediteerd. Wordt de aanvraag later geannuleerd? Dan vervallen de uren van het flex-budget of ruilbudget en wordt de aangevraagde opvang wel gefactureerd. Afmelden dient via de Ouderapp gedaan te worden.

 

 • Zijn er verder bijzonderheden die ik moet weten?
  Een aanvraag via de Ouderapp kan maximaal twee maanden vooruit worden ingevoerd. Echter blijft de regel gelden dat deze slechts 2 weken van tevoren wordt behandeld. Aanvragen voor opvang langer dan twee maanden vooruit, zullen nu eerst worden geannuleerd. Deze kunnen binnen twee maanden voorafgaand aan de gewenste opvangdatum weer worden aangevraagd.
  Afmelden kan wel eerder; weet je ver van te voren al welke dagen je géén gebruikmaakt van de opvang, bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie? Meld deze dag(delen) dan al vast af in de Ouderapp, deze uren worden dan toegevoegd aan je ruil- of vakantiebudget. De overgebleven uren uit het flex-, vakantie- of ruilbudget vervallen na 31 december van het lopende kalenderjaar.

  Gezien de kinderopvang met een personeelstekort kampt, kan het voorkomen dat een ruil- of extraopvang aanvraag afgewezen wordt.