home | login gastouder | rondleiding | rekentool | inschrijven

Over onze organisatie

Kids First COP groep biedt kinderopvang in de breedste zin van het woord in Groningen, Friesland en Drenthe. Met 72 peuterscholen, 26 kinderdagverblijven,  31 buitenschoolse opvanglocaties zijn we vaak dicht bij u in de buurt te vinden.

Professioneel en betrouwbaar

Wij hebben de kennis, de ervaring en de kwalificaties in huis om kinderen een basis van uitstekende kwaliteit in een veilige omgeving te bieden. U mag er op vertrouwen dat wij onze afspraken nakomen naar kinderen, ouders, onze partners en naar elkaar. Elkaar kunnen en mogen vertrouwen is voor ons een belangrijke waarde en wij nemen onze verantwoordelijkheid waar nodig. Daarnaast zijn we een nuchtere, eerlijke en hardwerkende organisatie, zonder poespas. Eenduidig en transparant in de manier waarop we werken en duidelijk in onze communicatie. Dat is de reden waarom voor de ouders op alle locaties de GGD-inspectierapporten en de jaarlijks risico-inventarisaties op het gebied van gezondheid en veiligheid ter inzage liggen.

 

Oog voor ontwikkeling

Kids First COP groep is een ontwikkelingsgerichte organisatie. Dat houdt in dat we letten op de ontwikkeling van kinderen, dat we nieuwe producten en diensten blijven ontwikkelen om op de marktvraag in te kunnen spelen en dat onze pedagogische medewerkers de ruimte krijgen om zich verder te ontplooien.

Veelzijdig aanbod kinderopvang

Ons aanbod sluit aan op uw wensen. Van kinderdagverblijf, peuterschool, voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang tot opvoedingsadvies en opvoedingsondersteuning. We zijn gedreven om verder te gaan dan andere organisaties vanuit onze ambitie, liefde en passie voor kinderen.

Passie voor ons vak

Passie voor ons vak, liefde voor kinderen en de energie die we als medewerkers inzetten, zorgen er voor dat wij (kinderen voorop) in hun ontwikkeling blijven groeien.  Het is de rode draad van onze organisatie: we geven liefdevolle aandacht aan kinderen en hechten grote waarde aan een goede band met ouders en partners.

Samen sterk

Bovenal doen we het samen: medewerkers, kinderen, ouders en onze samenwerkingspartners. We bouwen aan onze relaties om de band te versterken, helpen en stimuleren elkaar. We willen met een ieder prettig samenwerken.

Algemene voorwaarden

Kids First COP groep hanteert de Algemene Voorwaarden van de brancheorganisatie kinderopvang

Bestuur Kids First COP groep

Het bestuur van Kids First COP groep bestaat uit Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen. Meer informatie over de structuur en de adresgegevens: Bestuur Kids First COP groep

Governance Code
Kids First COP groep volgt de lijnen van de Governance Code Kinderopvang. Doel van de governance code is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording, integriteit en financiële beheersing.

Jaarverslag 2016
Het jaar 2016 stond in het teken van zichtbaar worden. Op het fysieke vlak bij locaties door signing en vlaggen, op het digitale vlak via website en facebook en door middel van uitbreiding van nieuwe locaties. In het Jaarverslag Kids First COP groep 2016 blikken wij terug maar kijken ook vooruit. 

Convenant Kwaliteit Kinderopvang 

Kids First COP groep werkt volgens het Convenant Kwaliteit Kinderopvang welke o.a. is opgesteld door de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang en de Belangenvereniging van Ouders IN de Kinderopvang (BOinK, zie ook www.kinderopvang.nl). Het convenant omvat landelijke kwaliteitseisen en het regelt zaken als: aantal kinderen per leidster, huisvesting, omvang van de groep, medezeggenschap, veiligheid, gezondheid en informatie aan ouders.

Kids First COP groep hanteert de normen van het certificeringmodel HKZ, dat geldt als de ISO-standaard voor de branche. 

 

Kids First COP groep, organisatie, groningen, drenthe, friesland, vve, bso, kinderopvang, peuterschool, peuterspeelzaal