Kids First COP groep biedt peuteropvang tijdens de zomervakantie

13 juni 2019

Kids First biedt ook tijdens de zomervakantie op haar peuteropvang locaties voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met een VVE indicatie. Hierbij krijgen deze kinderen ondersteuning in de taalontwikkeling. De zomervakantie van 6 weken is eigenlijk te lang voor kinderen die deze extra ondersteuning nodig hebben. Voor de continuïteit in dit aanbod stelt Kids First daarom de eerste drie weken van de zomervakantie peuteropvanglocaties open in Akkrum, Bolsward, Feanwâlden en St. Annaparochie. Als hiervoor nog plek is, zijn hierbij ook kinderen zonder VVE indicatie welkom.

Peuteropvang Kids First COP groep tijdens zomervakantie
Peuteropvang Kids First COP groep tijdens zomervakantie