Peuters in Friesland hebben de kriebels

17 juli 2018

De eerste drie weken van de zomervakantie gaan tientallen peuters naar de peutervakantieweken, een voor Friesland uniek initiatief van Kids First COP Groep. Het gaat hier om peuters die een extra stimulans nodig hebben op het gebied van taalontwikkeling. Waar in de rest van het land de peuteropvang minimaal zes weken gesloten blijft, maakt Kids First COP groep hierop een uitzondering. In Groningen gaan de peuters naar de zomerschool.

Pedagogisch medewerkers signaleerden een stilstand of achteruitgang in taalvaardigheden van peuters tijdens lange vakanties. Kids First COP groep ondersteunt kinderen door in de zomervakantie de peuters van een aantal locaties binnen verschillende Friese gemeenten op te vangen in Veenwouden. De peuteropvanglocaties van Veenwouden, Damwald, Rinsumageest, Broeksterwald, Walterswald en Westereen doen mee aan deze peutervakantieweken.
Bij Peuteropvang Jodocus in Veenwouden zullen spelenderwijs taalvaardigheden extra gestimuleerd worden. Naast taal wordt ook aandacht besteed aan rekenen, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden. Dit jaar is gekozen voor het thema zon- en waterkriebels.

Peuters in Friesland hebben de kriebels
Voordelen van de peutervakantieweken zijn dat peuters cognitief op niveau blijven, de dagelijkse structuur wordt voortgezet en heel belangrijk: deze weken bieden tijd voor ontspanning en plezier!

Vanaf maandag 23 juli vinden de peutervakantieweken in drie aaneengesloten weken plaats op locatie Peuteropvang Jodocus in Veenwouden. De locatie is op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend geopend van 8:30 uur t/m 12:00 uur.

De eerste aanmeldingen voor de peutervakantieweken zijn inmiddels binnen.