Privacy Policy uitgebreid n.a.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

24 mei 2018

Hierbij willen wij je graag informeren over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hoe Kids First COP groep met jouw gegevens omgaat.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties die werken met persoonsgegevens. Dit geldt dus ook voor ons. Om ons werk goed te kunnen doen, hebben wij jouw persoonlijke gegevens nodig. Wij verzamelen echter alleen de benodigde persoonsgegevens.

We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In onze herziene Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.