Raad stad besluit: twee dagen opvang voor alle peuters

27 februari 2018

Alle peuters in de stad Groningen kunnen vanaf september twee dagen per week naar de kinderopvang. Het gemeentebestuur gaat extra geld beschikbaar stellen om een grotere groep peuters de kans te bieden naar de kinderopvang te gaan. Uiteraard kunnen wij dit plan alleen maar toejuichen!

Voor wethouder Ton Schroor was dit een lang gekoesterde wens en die werd gehonoreerd door de gemeenteraad.

Hoop

Wethouder Ton Schroor (D66) had eerder al de hoop uitgesproken dat de raad grote stappen zou willen nemen. Maar dankzij een motie van PvdA, D66, GroenLinks, SP, Student en Stad en 100% Groningen werd dit woensdag werkelijkheid.

Deze partijen vinden net als het college dat kinderopvang nuttig is voor de ontwikkeling van jonge kinderen. De stad wil er daarom voor zorgen dat ook ouders die hun kinderen nu niet naar de opvang sturen, dat straks wel doen.

Daarbij gaat het om ouders die niet werken en daarom geen kinderopvangtoeslag van het Rijk kunnen krijgen. Ze krijgen nu alleen geld om hun kinderen twee keer drie uur per week naar de peuterspeelzaal te brengen. Dat moeten dus twee volledige dagen per week worden. De gemeente wil voor die kosten opdraaien. Het stadsbestuur verwacht dat de kosten 1,4 miljoen euro per jaar zullen zijn.

Daadwerkelijk krijgen

CDA stemde tegen en heeft dus twijfels over het voorstel. De partij is bang dat het ten koste gaat van kinderen met een achterstand. ‘Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende opgeleid personeel is om kinderen met een taalachterstand te ondersteunen?’, vroeg CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens zich af. ‘We moeten waarborgen dat de kinderen die nu extra hulp krijgen dat straks ook daadwerkelijk krijgen.’

Garanties

Wethouder Schroor garandeerde dat dit plan niet ten koste gaat van de kwaliteit van de opvang. ‘Als we in september hiermee beginnen dan moet er wel veel gebeuren. Er moet dan een taskforce worden ingericht die in samenwerking met de kinderopvangsector de uitvoering vorm gaat geven.’

Niet over de streep

De garanties konden het CDA echter niet over de streep trekken. Ook ChristenUnie, Stadspartij en collegepartij VVD waren tegen de motie. Volgens Anna Riemersma (Stadspartij) zou instemmen met het plan leiden tot een voorschot op de begroting van 2019. ‘We hebben afgesproken dat er dan een beleidsarme begroting komt omdat er gemeenteraadsverkiezingen komen en dus een nieuwe raad. Daar past dit plan dus niet in.’

Wensen stadsbestuur

Uiteindelijk wil het college niet alleen voor peuters, maar ook voor de allerjongste kinderen (0-2 jaar) twee dagen per week opvang mogelijk maken. Het besluit daarover is aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen die ontstaat na de herindeling met Ten Boer en mogelijk Haren.

Bron RTVNoord