Samenwerking Stichting Baasis en Kids First COP groep

24 mei 2019

Stichting Baasis en Kids First COP groep gaan strategische samenwerking aan

Stichting openbaar onderwijs Baasis en Kids First COP groep gaan per direct een strategische samenwerking aan. Zij gaan bezig met de vorming van Integrale Kind Centra (IKC’s) in Eelde, Vries en Tynaarlo. Beide partijen verwachten na de zomervakantie alles in kannen en kruiken te hebben.

Stichting Baasis werkt samen met verschillende kinderopvangorganisaties waaronder Kids First COP groep. Tot voor kort werkte Baasis bij de scholen OBS de Westerburcht in Eelde, OBS de Vijverstee in Vries en OBS ’t Oelebred in Tynaarlo samen met een andere kinderopvangorganisatie. Vanwege verschil in visie over de integratie van onderwijs en kinderopvang en daardoor verschillen in visie ten aanzien van Integrale Kind Centra is Baasis op zoek gegaan naar een nieuwe partner. Hierbij kwam men uit bij Kids First COP groep. De bestuurders spreken van een unieke samenwerking. De Raden van Toezicht, de GMR van Stichting Baasis en de OR van Kids First hebben inmiddels groen licht gegeven voor deze strategische samenwerking.

De praktische organisatie van de opvang (buitenschoolse opvang, eventueel peuteropvang en kinderdagopvang) wordt door Kids First COP groep uitgevoerd. De directeur van de school zal het aanspreekpunt zijn voor de ouders.

De belangrijkste voordelen van een Integraal Kindcentrum zijn:

  • Binnen een IKC wordt voor kinderen gestreefd naar een samenhangend aanbod, dat ook nog eens de hele dag beslaat: onderwijs en ontspanning, samenleven en leren. Er is aanbod voor 0- tot en met 13-jarigen.
  • Realisatie van de didactische- en pedagogische doorgaande lijnen, wat helpt bij het signaleren van achterstanden of risico’s in de ontwikkeling van het kind, maar tevens extra uitdaging biedt aan kinderen die daar behoefte aan hebben.
  • Een IKC brengt rust en samenhang voor kinderen. Ouders kunnen erop vertrouwen dat hun kind wordt gekend en dat er intensief samen wordt gewerkt rondom het kind.

Alle ouders en verzorgers, die verbonden zijn aan de genoemde scholen van Baasis, zijn intussen geïnformeerd over de ontwikkelingen. Zij kunnen een zorgvuldige afweging maken over de voortzetting van de opvang binnen het IKC dan wel het separaat regelen van kinderopvang op een locatie elders. Ouders hebben hier immers keuzevrijheid in. Na Pinksteren worden zij tijdens een aantal ouderavonden verder geïnformeerd.

Stichting Baasis - samenwerking met Kids First COP groep