Staking onderwijs 15 maart 2019

5 februari 2019

5 februari hebben wij onze klanten onderstaande tekst gestuurd omtrent de staking van het basisonderwijs  (per e-mail):

“Op vrijdag 15 maart 2019 gaan veel scholen in het basisonderwijs staken. Kids First COP groep heeft de intentie dat de BSO´s geopend zijn tijdens deze staking. Dit geldt voor opvang aan onze huidige klanten, waarbij kinderen die normaliter BSO-opvang hebben op de vrijdagmiddag voorrang hebben op kinderen die normaal niet op de vrijdag komen én waarbij de maximaal toegestane kindplaatsen van de betreffende locatie niet overschreden wordt.

Mocht u gebruik willen maken van deze extra opvang dan betaalt u voor kinderen die normaliter op vrijdag ook komen vanaf openingstijd (’s ochtends tot start BSO). Voor kinderen die normaliter op vrijdag niet komen, kunt u kiezen uit een hele dag opvang of vanaf openingstijd tot start BSO. De medewerker registreert de extra uren op het formulier extra afname opvang. Er kan geen vakantiedag of ruildag ingezet worden.
De teammanager bepaalt uiteindelijk hoeveel groepen open gaan en of locaties worden samengevoegd. Wanneer onvoldoende personeel beschikbaar is, kan besloten worden om niet alle locaties in de wijk of regio de hele dag open te stellen. Ook hangt het af van het accommodatiegebruik. Is in de ochtenduren bijvoorbeeld peuteropvang, dan kunnen we alleen een lange middag opvang aanbieden.

Voor meer informatie over en voor de aanmelding voor deze extra opvang kunt u terecht op uw opvanglocatie.

Kids First gaat er vanuit hiermee de opvangproblemen, die de staking voor haar klanten met zich meebrengt, op te kunnen lossen.

NB. Voor de extra uren van deze dag geven wij 30% korting op het gebruikelijke uurtarief voor extra opvang!”