Stakingsdag onderwijs dinsdag 12 december

6 december 2017

Op dinsdag 12 december gaan vele scholen in het basisonderwijs opnieuw staken.

De meeste BSO-locaties van Kids First COP groep zullen – net als op 5 oktober – de hele dag geopend zijn, echter er zijn uitzonderingen. Is er in de ochtenduren bijvoorbeeld peuteropvang, dan kan Kids First COP groep alleen  “lange middag opvang aanbieden”, en anders zijn we daar waar mogelijk de hele dag open voor de opvang van uw kind(eren). Omdat we vele opvangvragen verwachten is het handig om zo snel mogelijk aan te geven of u gebruik van wilt maken van onze extra opvangmogelijkheden.

  • De BSO locatie is de hele dag geopend wanneer Kids First COP groep hiertoe de mogelijkheid heeft;
  • We bieden alleen opvang aan onze huidige klanten, tot de maximaal toegestane kindplaatsen van de betreffende locatie;
  • Kinderen die normaliter op de dinsdagmiddag komen, hebben voorrang op kinderen die normaal niet op de dinsdag komen;
  • Kinderen die normaliter op de dinsdagmiddag komen, betalen vanaf openingstijd ’s ochtends tot start van de BSO middag. Er kan geen vakantiedag of ruildag ingezet worden;
  • Kinderen die gewoonlijk niet op de dinsdag komen, kunnen kiezen voor een hele dag opvang of vanaf de openingstijd tot start BSO. De medewerker registreert de extra uren op het formulier extra afname opvang;
  • De wijk/teammanager bepaalt uiteindelijk hoeveel groepen er open gaan en of er locaties worden samengevoegd. Wanneer er onvoldoende personeel beschikbaar is, kan er besloten worden om niet alle locaties in de wijk of regio de hele dag open te stellen;
  • Ouders kunnen zich aanmelden op de locatie (niet via de afdeling Planning) De groepen weten via de team/wijkmanager of de locatie opengesteld kan worden en welke alternatieven er wel/niet zijn;

NB. Voor de extra uren van deze dag berekenen wij een  uurtarief van € 5,10, dit houdt in een korting van 30% op het gebruikelijke tarief voor extra opvang!