Stakingsdag onderwijs woensdag 14 februari

2 februari 2018

Op woensdag 14 februari gaan veel scholen in het basisonderwijs staken. Kids First COP groep heeft de intentie dat de BSO´s geopend zijn tijdens deze staking. Dit geldt voor opvang aan onze huidige klanten. De kinderen die standaard BSO-opvang hebben op de woensdagmiddag, hebben voorrang op kinderen die normaal niet op de woensdag komen. Daarbij nemen we in acht dat de maximaal toegestane kindplaatsen van de locatie niet overschreden wordt.

Als u gebruik wilt maken van deze extra opvang, dan betaalt u voor kinderen die normaliter op woensdag ook komen vanaf openingstijd (’s ochtends tot start BSO). Voor kinderen die normaliter op woensdag niet komen, kunt u kiezen uit een hele dag opvang of vanaf openingstijd tot start BSO. De medewerker registreert de extra uren op het formulier extra afname opvang. Er kan voor deze stakingsdag geen vakantiedag of ruildag ingezet worden.

De wijk/teammanager bepaalt uiteindelijk hoeveel groepen open gaan en of er locaties worden samengevoegd. Wanneer er onvoldoende personeel beschikbaar is, kan er besloten worden om niet alle locaties in de wijk of regio de hele dag open te stellen. Ook hangt het af van het accommodatiegebruik. Is er in de ochtenduren bijvoorbeeld peuteropvang, dan kunnen we alleen een lange middag opvang aanbieden.

Voor meer informatie en aanmelding voor deze extra opvang kunt u terecht op uw opvanglocatie.

Kids First gaat er vanuit hiermee de opvangproblemen, die de staking voor haar klanten met zich meebrengt, op te kunnen lossen.

NB. Voor de extra uren van deze dag geven wij 30% korting op het gebruikelijke uurtarief voor extra opvang!