Startsein vergroenen dorpsplein De Westereen

7 oktober 2021

Het startsein voor het vergroenen van het dorpsplein in de Westereen heeft plaatsgevonden. Dit gebeurde door het ondertekenen van het pact van de vriendschap, door wethouder Kees Wielstra. De karavaan van de vriendschap zorgde voor een muzikaal tintje, op prullenbakken zijn handtekeningen gezet en er werden door leerlingen van de scholen gedichten voorgedragen over vriendschap.
Het komend half jaar wordt het terrein rondom MFA De Hege Seis grondig aangepakt. In een groene omgeving, waar het heerlijk is om te verblijven, kunnen dorpsbewoners elkaar straks ontmoeten. Het dorpsplein zorgt zo voor een laagdrempelige opstap naar het gebruik van de voorzieningen en meer betrokkenheid bij de omliggende (sport)verenigingen en ook de kinderopvang van Kids First. Door het terrein te vergroenen ontstaat er een beter klimaat rondom én in het gebouw. Zo ontstaan er schaduwplekken, wordt regenwater beter opgenomen en ontstaat er meer biodiversiteit in de vorm van vogels en insecten.

Acties

Door zowel leerlingen als vrijwilligers worden de komende tijd verschillende acties, zoals een kerstmarkt, een dorpsbingo en een flessenactie, georganiseerd. De opbrengsten hiervan gaan naar het groene dorpsplein. Leerlingen van de scholen worden betrokken bij het organiseren en communiceren van zowel de activiteiten als de werkzaamheden rondom en voor het dorpsplein. Dit is allemaal te volgen via de website (mfa-dehegeseis.frl) en Social Media @mfadehegeseis

Karavaan van de Vriendschap

Een jaar lang fietst Simon Vuyk elke eerste vrijdag van de maand een etappe op zijn bakfiets. Met zijn bakfiets als podium ‘zaait’ hij vriendschap. Door de ontmoetingen die rondom zijn bakfiets ontstaan, brengt Simon mensen samen die elkaar anders misschien niet hadden leren kennen. Bewoners met passie voor de samenleving en sympathie voor de medemens helpen hem om mensen te bereiken die je misschien minder snel op straat tegen komt. Die misschien wel eens eenzaam zijn en die het verdienen om vriendschappelijk bij de hand te worden genomen. De Karavaan van de Vriendschap laat zien dat een samenleving waarin mensen vanuit vriendschap op elkaar letten, helpt tegen eenzaamheid. Iedereen is welkom. Alleen of samen.