Studenten Hanzehogeschool buigen zich over Kindcentrum Kolham

15 januari 2019

In een samenwerkingstraject tussen de Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Midden-Groningen hebben studenten van de bacheloropleiding Built Environment ontwerpen gemaakt voor het Kindcentrum Kolham. Het nieuw te bouwen kindcentrum in Kolham is onderdeel van het scholenprogramma; een programma waarin wordt toegewerkt naar aardbevings- en toekomstbestendige scholen.

In het nieuwe kindcentrum komt de openbare basisschool Oetkomst en peuteropvang. Op de school zitten momenteel een kleine 100 leerlingen. Het gebouw komt aan de Eikenlaan, naast het dorpshuis.

Scholenprogramma
Naar aanleiding van de gevolgen van de gaswinning zijn alle schoolgebouwen in 2015 gecontroleerd. Uit deze inspecties bleek dat voor iedere school in de gemeente Midden-Groningen bouwkundige maatregelen nodig zijn om aardbevingsbestendig te worden. Die conclusie heeft geleid tot het opstarten van het “Scholenprogramma”. Het programma bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal in 2021 klaar moeten zijn.

Opleiding Built Environment
Pieter Omlo, architect en docent aan de Hanzehogeschool Groningen, heeft de samenwerking met de gemeente Midden-Groningen gezocht voor een studieopdracht van de bacheloropleiding Built Environment. Het is een breed georiënteerde opleiding over de gebouwde omgeving, waarin bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling terugkomen. Binnen de afstudeerrichting bouwkunde kunnen studenten kiezen voor een minor Architectural Design. Studenten zijn dan een half jaar intensief bezig met het onderwerp architectuur. Pieter Omlo: “Ik vind het heel belangrijk om de praktijk echt naar binnen te halen bij het onderwijs. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een concrete, reële ontwerpopdracht binnen de eigen regio.”

Samenwerking
Erik Drenth (wethouder van financiën, sport, cultuur & onderwijs) is enthousiast over de samenwerking: “Binnen het scholenprogramma hechten we veel waarde aan samenwerking met onderwijspersoneel, ouders en kinderen. Dat door samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen het maatschappelijk effect nog groter wordt, kan ik alleen maar toejuichen.” Ook de directeur van de school, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en kinderopvang Kids First hebben vol enthousiasme hun medewerking aan het project verleend. Schoolleider Richard Wouda noemt het een cadeau: “Een prachtig initiatief van deze groep studenten en begeleider. Ik heb de groep studenten mogen toespreken en hopelijk kunnen enthousiasmeren om te komen tot waardevolle inbreng voor het Kindcentrum Kolham.”

Studieopdracht
Nadat de studenten een aantal theoretische modules hebben gevolgd over het vak van de architect, konden zij aan de slag met een ontwerp voor Kindcentrum Kolham. Studenten mochten zelf kiezen vanuit welke invalshoek ze de opdracht startten. De resultaten kunnen daardoor heel uiteenlopend zijn. Er is voor het Kindcentrum Kolham nog geen architect geselecteerd. De verwachting is dat dat in maart gaat gebeuren. Wellicht leveren de studieopdrachten interessante input op voor de architect. Richard Wouda: “Als schoolteam zijn wij zeer benieuwd naar wat de studenten hebben meegenomen aan wensen, ideeën en ontwerpen. Ik zie uit naar de expositie!”

Presentatie
De ongeveer 50 studenten die met de opdracht aan de slag zijn gegaan, presenteren hun resultaten tijdens een expositie met een persoonlijke pitch. De expositie wordt geopend op woensdag 16 januari om 13.30 uur in basisschool de Oetkomst aan de Hoofdweg 42 in Kolham. Wethouder Erik Drenth en Richard Wouda (directeur obs Oetkomst) openen de expositie.

Gemeente Midden-Groningen OBS de Oetkomst / Kids First COP groep