Training opbrengst bewust werken

11 juni 2019

Op woensdag 22 mei heeft pedagogisch coach Anke Meijer een training gegeven over opbrengst bewust werken (OBW)voor de VVE locaties in gemeente Dantumadiel. In deze training stond het werken met de doelen uit het nieuwe VVE beleid centraal, voor wat betreft het organiseren en evalueren van de activiteiten binnen de thema’s, die op de peuteropvang worden aangeboden. Een waardevolle training!