Uitbreiding Prinses Irenestraat

21 maart 2019

Onze locatie voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang aan de Prinses Irenestraat groeit. Er zijn de afgelopen maanden veel nieuwe kinderen ingestroomd. Natuurlijk vinden wij dat heel fijn. Vanwege deze instroom zijn wij gaan kijken naar de mogelijkheden voor uitbreiding van deze locatie. Deze uitbreiding is nodig om onze kwaliteit van kinderopvang waarborgen.

Plan
We verwachten dat we begin september kunnen starten met opvang van kinderen in het hoofdgebouw en in het gebouw waar nu de 7+ groep gevestigd is. Er is een plan van aanpak opgesteld waar we mee aan de slag gaan, zodat we na de zomervakantie kunnen starten. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Prinses Irenestraat KDV en BSO Kids First COP groep Assen