Veiligheids- en gezondheidsbeleid

9 oktober 2020

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid leggen we de risico’s en afspraken vast. Het beleid betreft de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid of de gezondheid van de kinderen op een locatie. Elke locatie heeft zijn eigen beleidsplan veiligheid en gezondheid wat jaarlijks wordt geüpdatet. In de praktijk handelen wij zoals dit in het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschreven staat.
Normaalgesproken is dit beleid voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de locatie. Vanwege corona-maatregelen is dit momenteel niet mogelijk. Daarom is het mogelijk om het beleid per mail te ontvangen.
Neem contact op met de locatie die je kind bezoekt, de pedagogisch medewerker zal er voor zorgen dat het beleid bij je terecht komt.