Vragen & antwoorden Coronavirus

16 maart 2020

De meest gestelde vragen en antwoorden omtrent het coronavirus en de kinderopvang zijn uitgewerkt door het RIVM.

Voor deze vragen verwijzen wij u naar de volgende informatiepagina’s, zodat u altijd over actueel nieuws beschikt:

Emmeline Bijlsma, Directeur Brancheorganisatie Kinderopvang, heeft u een stuk geschreven die we graag met u delen: Noodopvang met menselijke maat.

De meest gestelde vragen die wij hebben ontvangen hebben we hier voorzien van een antwoord:

 • Mag mijn kind naar de kinderopvang/gastouder?

De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.

 • Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?

Een overzicht van cruciale beroepsgroepen, vindt u hier. De lijst met vitale beroepen wordt momenteel opnieuw bekeken en waar nodig uitgebreid. Samen met de brancheorganisatie en gemeenten bekijken wij welke beroepen en doelgroepen toegevoegd kunnen worden aan deze cruciale sector. Wij willen namelijk dat iedereen die zorg nodig heeft of in omstandigheden verkeert dat opvang noodzakelijk is de opvang krijgt. Uiteraard wanneer de kinderen geen ziekteverschijnselen hebben.

 • Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang.

 • Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Vanuit de overheid klinkt het antwoord: ja, blijf de kinderopvang doorbetalen. Dus:

 • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet;
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald;
 • Betaal ook de ouderbijdrage gewoon door;
 • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.e

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug als ze de rekening van de kinderopvang hebben betaald.

En ook de Belastingdienst gaat in op gevolgen tijdelijke sluiting kinderopvang.

 

 • Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?

Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen.

 • Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaliter naar de kinderopvang, maar heeft nu milde gezondheidsklachten. Mag ik mijn kind toch brengen?

Nee, volgens de Rijksoverheid mag uw kind ook niet bij milde gezondheidsklachten naar de opvang gebracht worden. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

 • Waar kan ik terecht met vragen?

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op www.rijksoverheid.nl. Op deze website staat de meest actuele informatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.