Workshop interactief voorlezen voor PM’ers

1 oktober 2021

Workshop interactief voorlezen

Tijdens de inspirerende workshop ‘interactief voorlezen’ ondervinden een aantal pedagogisch medewerkers hoe het voor een peuter voelt om alleen maar te luisteren naar een verhaal. Gedurende een minuut werd er in duo’s een ‘twee-praat’ oefening gedaan.
Na de luisteroefening liet leesconsulent Marije Kooistra van de bibliotheek Mar en Fean in Bolsward zien wat het belang van interactief voorlezen is.
Waar kun je op letten en hoe kun je in gesprek gaan met de kinderen door de juiste denk- en luistervragen te stellen? Hoe raken peuters betrokken en geïnteresseerd en wat kunnen ouders hierin thuis voor hun kind betekenen?

Een stappenplan

Aan de hand van een stappenplan wordt al snel duidelijk dat aan voorlezen een goede voorbereiding vooraf gaat.
Vervolgens gaan de pedagogisch medewerkers aan de slag met een themabrief voor ouders. Aan de pedagogisch medewerkers de taak om geschikte materialen samen te stellen voor in het thuistasje en activiteiten te bedenken die aansluiten bij het prentenboek, dat ook in thuistasje zit. Alle pedagogisch medewerkers van Kids First die werkzaam zijn op een peuteropvanglocatie in Sudwest Fryslan kunnen de workshop ‘interactief voorlezen’ volgen.