Zomerschool voor 100 peuters in Groningen

17 juli 2018

De eerste drie weken van de zomervakantie gaan honderd peuters naar de zomerschool, een voor Noord Nederland uniek initiatief van Kids First COP Groep. Het gaat hier om peuters die een extra stimulans nodig hebben op het gebied van taalontwikkeling. Waar in de rest van het land de peuteropvang minimaal zes weken gesloten blijft, maakt Kids First COP groep hierop een uitzondering.

Pedagogisch medewerkers signaleerden een stilstand of achteruitgang in taalvaardigheden van peuters tijdens lange vakanties. Kids First COP groep ondersteunt kinderen door in de zomervakantie in een aantal wijken van de stad Groningen locaties open te stellen waar spelenderwijs taalvaardigheden extra gestimuleerd worden. Naast taal wordt ook aandacht besteed aan rekenen, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden. Dit jaar is gekozen voor het thema sport en spel.

Voordelen van de zomerschool zijn dat peuters cognitief op niveau blijven, de dagelijkse structuur wordt voortgezet en heel belangrijk: de zomerschool biedt tijd voor ontspanning en plezier!
Vanaf dinsdag 24 juli vinden de zomerprogramma’s in drie aaneengesloten weken plaats op vijf peuteropvanglocaties van Kids First COP groep in Groningen; Lutje Potje / Robbedoes, Dondersteen, Pinokkio, Ienemini / Klein Duimpje, Speelwij / Speelhoorn. Enkele locaties sluiten bij elkaar aan. De locaties zijn op dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 9:00 uur tot 13:00 uur.

Op iedere locatie zullen zoveel mogelijk de vaste pedagogisch medewerkers worden ingezet, om zo de continuïteit te waarborgen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich vertrouwd voelen.
De zomerschool wordt ondersteund door de gemeente Groningen. Op donderdag 9 augustus wordt de zomerschool afgesloten met een gezamenlijk uitje naar het Stadspark voor een bezoek aan de kinderboerderij, spelen in de speeltuin en een gezamenlijke lunch.

zomerschool 2018 Kids First COP groep