Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 2-4 jaar

Wat is VVE?
Het doel van VVE is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven. Door het aanbieden van leerzame activiteiten worden peuters op een speelse wijze voorbereid op de basisschool. Dat gebeurt in een groep waarbij extra aandacht wordt besteed aan taalstimulering met liedjes, boekjes en andere activiteiten aan de hand van een thema. Veel thema’s worden ook in groep 1 en 2 op de basisschool behandeld. Uw kind komt daarmee goed voorbereid in groep 1!

Wanneer mag uw kind meedoen?
Uw kind mag meedoen aan VVE wanneer een indicatie is afgegeven door de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau.

Wat kunnen wij u bieden?
Vanaf twee jaar kan uw peuter al twee dagdelen per week gebruik maken van de peuteropvang. Wanneer uw kind 2,5 jaar is en in aanmerking komt voor het VVE programma, mag hij vier dagdelen per week komen spelen. Deze vier dagdelen zijn nodig om een goede voorbereiding op de basisschool te garanderen.

Meer informatie over de VVE programma’s leest u hier.

WIJ Teams
Soms helpt het om als ouder kennis en ervaringen uit te wisselen met andere ouders. WIJ Teams organiseren hiervoor geregeld koffieochtenden op verschillende locaties in de wijken. Onder het genot van een kopje koffie komen allerhande opvoedingsvragen en tips aan de orde.

Meer informatie over onze peuteropvang leest u hier.

Voor- en Vroegschoolse Educatie - VVE Kids First COP groep

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven