Kinderopvang | Hoogkerk | Anne Frank (BSO)

Kids First biedt buitenschoolse opvang aan op locatie BSO Anne Frank. De kinderen worden na schooltijd, tijdens schoolvakanties en op margedagen opgevangen.
Deze locatie bevindt zich aan De Sanstraat in Groningen, in de dependance van de Anne Frankschool.

  • samen spelen
  • vriendschappen sluiten
  • uitdagende activiteiten

Samen met leeftijdsgenoten spelen na schooltijd. Meedoen aan activiteiten die door de pedagogisch medewerkers zijn voorbereid of lekker je eigen gang gaan.

We verwelkomen je kind graag op BSO Anne Frank!

Schrijf je in