Op Streek | Buitenschoolse Opvang | Ferwerd

Buitenschoolse Opvang Op Streek in Ferwerd het is een locatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op margedagen en tijdens schoolvakanties.

Het kinderdagverblijf is gevestigd in hetzelfde gebouw als de buitenschoolse opvang.

BSO Op Streek Ferwerd - Kids First COP Groep

  • Samen spelen
  • Vriendschappen sluiten
  • Grenzen leren kennen

We verwelkomen uw kind graag bij BSO Op Streek!