De Braskörf | PO | Veendam

Peuteropvang De Braskörf in Veendam is een locatie speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
De peuteropvang is gehuisvest in basisschool de Braskörf. We hebben de beschikking over een mooie groepsruimte. De tijden van de peuteropvang sluiten aan op die van de basisschool.

Het VVE-programma waarmee we werken is Startblokken.  Via ons kindvolgsysteem volgen we de ontwikkelingen van het kind. De observaties worden met ouders besproken.

We werken het hele schooljaar met wisselende thema’s die gericht zijn op de belevingswereld van de peuters. De thema’s sluiten aan op die van de basisschool waarmee we een nauwe samenwerking hebben.

 

We verwelkomen je kind graag op PO De Braskörf!