Kinderopvang | Veendam | De Braskörf (PO)

In OBS De Braskörf biedt Kids First peuteropvang aan. De peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Peuteropvang de Braskörf is een VVE locatie. Dit houdt in dat wij peuters die extra stimulatie nodig hebben in hun ontwikkeling, een extra dagdeel aan kunnen bieden (vanaf twee jaar). Bij ons op de opvang leren peuters de wereld spelenderwijs ontdekken. Niets een verplichting en mogen de peuters nog heerlijk kind zijn!

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen tempo. Doordat al onze medewerkers VVE geschoold zijn, zijn wij in staat om ieder kind op zijn/haar eigen niveau te begeleiden.Wij bieden groepsactiviteiten aan zoals knutselwerkjes en voorlezen. Daarnaast mogen de peuters zelf kiezen wat ze willen doen en heerlijk vrij spelen, zoals torens bouwen, een boekje lezen op de bank of een mooie tekening maken.

Tijdens de opvang volgen wij de ontwikkeling van de peuters en bespreken deze met ouders. Aan het einde van de peuterperiode vindt er een warme overdracht naar de basisschool plaats.
Doordat wij zijn gehuisvest in basisschool De Braskörf hebben een nauwe samenwerking. Wij spelen af en toe samen met groep 1 en eten samen fruit, daardoor wordt de overgang naar de basisschool een stuk makkelijker, omdat het bekend terrein is voor zowel de peuter en de juf.

  • Samen spelen
  • Voorbereiden op school
  • Uitdagende activiteiten

Het hele schooljaar werken wij met thema’s die gericht zijn op de belevingswereld van de peuters. Hierbij wordt veel voorgelezen, geknutseld, het lokaal wordt ingericht afgestemd op het thema en er worden soms leuke uitstapjes georganiseerd.
Op locatie De Braskörf bieden we ook buitenschoolse opvang aan op BSO De Braskörf.

Kinderopvangtoeslag of gesubsidieerde plaatsing

Peuteropvang is mogelijk vanaf dat je kind 2 jaar oud is, mits je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Je hebt recht op kinderopvangtoeslag wanneer je:

  • werkt of studeert;
  • een traject volgt om werk te vinden;
  • een verplichte inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor je toeslagpartner.

Voldoe jij of je partner niet aan bovenstaande eisen? Dan kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In dat geval kun je aanspraak maken op een gesubsidieerde plaatsing als je kind 2,5 jaar oud is. Onze medewerkers van planning en plaatsing informeren je hier graag over.

We verwelkomen je kind graag op PO De Braskörf!

Schrijf je in