De Krobbekoer | Buitenschoolse Opvang | Bitgummole

De Krobbekoer is een locatie waar we BSO aanbieden voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op margedagen en tijdens schoolvakanties.

In Bitgummole bieden wij kinderdagopvang én buitenschoolse opvang in dezelfde ruimte, namelijk de Brede School, met als voordeel dat kinderen gezamenlijk kunnen spelen in een vertrouwde omgeving.

Binnen een kleinschalig kindcentrum zien kinderen van 0 tot 12 jaar vertrouwde en bekende gezichten. Peuters die vier jaar worden en naar de basisschool gaan, worden tijdens de BSO opnieuw opgevangen door dezelfde pedagogisch medewerkers. Een fijn gevoel! De ruimte is al bekend en na schooltijd spelen kinderen ook met broertjes en/of zusjes die jonger dan vier jaar zijn.

  • KDV en  BSO in dezelfde ruimte.
  • Intensieve samenwerking met basisscholen CBS Mooitaki en OBS de Martenaskoalle en gevestigd in de Brede School. De BSO kinderen kunnen dus direct na schooltijd naar de BSO lopen.
  • Naast de gezamenlijke groepsruimte is er een extra chillruimte voor de BSO kinderen.
  • Kleinschalig kindcentrum.
  • Fries en Nederlandstalig.

Schrijf je in

We verwelkomen jouw kind graag bij onze buitenschoolse opvang!

Naast buitenschoolse opvang in de Krobbekoer, kun je bij ons ook terecht voor  kinderdagverblijf.

BSO Peelo (Markehuus) Assen Drenthe Kids First COP groep buitenschoolse opvang