Greunshiem | Kinderdagverblijf | Leeuwarden

Kinderdagverblijf Greunshiem is een opvanglocatie voor kinderen van 0 tot 4 jaar in Leeuwarden. We bieden de kinderen liefdevolle aandacht en geborgenheid, we geven ze de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Dat is wat ze bij ons mogen zijn. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats.

We verwelkomen je kind graag op kinderdagverblijf Greunshiem!

Bernedeiferbliuw Greunshiem is in opfanglokaasje foar bern fan 0 oant 4 jier yn Ljouwert. Wy biede de bern leafdefol omtinken en feilichheid, wy jouwe se de romte om har te ûntwikkeljen, mar stimulearje foaral om te boartsjen en bern te wêzen. Dat is wat se by ús wêze meie. Wy sette harren ferletten op it earste plak. Wy wurkje mei in twatalich belied; sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.

Wy ferwolkomje jo bern graach op bernedeiferbliuw Greunshiem!

Sinds 2014 zit bij Wijkzorgcentrum Greunshiem ons kleinschalig kinderdagverblijf met een geïntegreerde Speelleergroep. Wij hebben een babygroep (Guppies) en een peutergroep (Dolfijnen). KDV Greunshiem is een kleinschalige kinderopvang , hierdoor heeft de locatie nauw contact met de ouders. Ouders kennen dan ook alle pedagogisch medewerkers en dit maakt de doorstroom van de jonge kinderen naar de peutergroep heel soepel. Kortom, wij, als pedagogisch medewerkers van Kids First Greunshiem, doen er alles aan om uw kind bij ons een onvergetelijke tijd te bezorgen en ze te laten groeien en bloeien.

Tweetalig

Wat ons bijzonder maakt, is dat wij een tweetalige kinderopvang zijn, een aantal pedagogisch medewerkers praat Fries en een aantal Nederlands. Ook bijzonder is dat wij eens per twee weken naar het Wijkplein in het Wijkzorgcentrum gaan om daar samen met ouderen en cliënten van Talant een activiteit te doen. Bovendien vieren wij samen met hen Sint Maarten en Sinterklaas.

We werken thematisch aan de ontwikkeling van de kinderen met het programma van Uk en Puk. Zo nu en dan werken we met een eigen thema zoals bijvoorbeeld “Lente” en “Feest”. Ouders krijgen bij ieder thema een themabrief, zodat ze thuis ook aan het thema mee kunnen doen. Hier staan leuke activiteiten en liedjes in beschreven. Er zijn groepsactiviteiten, maar er is ook veel individuele aandacht voor de kinderen. Daarnaast krijgen kinderen meer dan genoeg tijd om samen te spelen wat we erg belangrijk vinden!

Binnen en buiten

Naast het feit dat wij een hele gezellige binnenruimte hebben is ook ons buitenterrein erg leuk. Er kan naar hartenlust gespeeld worden met fietsjes en auto’s e.d., er is een grote zandbak en we hebben een buitenkeuken. We gaan graag en veel naar buiten als het weer dat toelaat. Sinds vorig jaar hebben we een bolderkar waar we regelmatig een ritje mee maken.

Oudercontact

Eens per jaar organiseren wij een ouderavond met een interessant thema en we houden ieder jaar een “zomerfeest” voor de familie van onze kinderen. Zo nu en dan vragen wij ook een ouder, opa/oma om ons te helpen bij een activiteit, bijvoorbeeld bij het voorleesontbijt. De kinderen vinden dit prachtig.

Eens per jaar, rond de verjaardag van het kind, houden we een 10 minutengesprek met de ouders om de ontwikkeling van het kind te bespreken maar tussendoor is er natuurlijk ook altijd contact hierover bij het halen en brengen. Kortom, wij, als pedagogisch medewerkers van Kids First Greunshiem, doen er alles aan om uw kind bij ons een onvergetelijke tijd te bezorgen en ze te laten groeien en bloeien.

  • Gelegen in een wijkzorgcentrum
  • Liefdevolle aandacht en geborgenheid
  • Mooie binnen- en buitenruimte

Op aanvraag is het mogelijk om al opvang vanaf 06.30 uur af te nemen. Op deze locaties bieden we geen flexibele opvang of om-de-week plaatsing.

Schrijf je in

We verwelkomen je kind graag op KDV Greunshiem!

 

“De pedagogisch medewerkers zijn erg professioneel en erg leuk met de kinderen. Ze zitten ook allemaal op één lijn, het is een hecht team en dat maakt het ook zo leuk voor de kinderen. Mijn zoon vermaakt zich prima bij Greunshiem en hij wil eigenlijk iedere dag wel heen om te spelen en te leren.”