Greunshiem | Kinderdagverblijf | Leeuwarden

Kinderdagverblijf Greunshiem is gevestigd in het gelijknamige wijkzorgcentrum. We bieden naast de dagelijkse gang van zaken, extra gezamenlijke activiteiten aan, waar jong en oud van kunnen genieten. Deze activiteiten zijn structureel en worden aan de hand van peuterprojecten vormgegeven. Peuterprojecten zijn projecten waarbij de peuters op bezoek gaan bij de bewoners van Greunshiem ter bevordering van de “sociale interactie”. Kinderen krijgen op deze manier optimaal aandacht, affectie en geborgenheid. Daarnaast ontwikkelen ze op een spontane manier sociaal gedrag, leren ze delen, helpen en samenwerken.

De locatie kent twee groepen waarin kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar worden opgevangen. Naast reguliere opvang zijn er een aantal flexibele plaatsen beschikbaar. Ook is er binnen het dagverblijf een peuter/speelleergroep voor kinderen in de leeftijd van 2/2,5 – 4 jaar. De voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wordt met behulp van het programma Uk en Puk door gecertificeerd personeel met veel enthousiasme en toewijding aangeboden. Door onze  haal en brengtijden is er rust op de groepen en alle aandacht voor de kinderen. Opvang vanaf 06:30 uur is mogelijk bij deze locatie, na aanvraag. Meer informatie over deze verlengde opvang leest u op onze website.

  • Gelegen in een wijkzorgcentrum
  • Gezamenlijke activiteiten, waar jong en oud van kunnen genieten
  • Tussen de middag een warme maaltijd

Praktische zaken:
De opvang bij Greunshiem is inclusief fruit. Ook voor de kinderen die de speelleergroep bezoeken (zonder extra kosten).  Daarnaast is onze opvang inclusief luiers.

Op aanvraag is het mogelijk om al opvang vanaf 06.30 uur af te nemen.

Greunshiem KDV Leeuwarden Kids First COP groep locatie Kinderopvang ouderen samen spelen gezondSpel kinderen samen spelen