Ienemini | Peuteropvang | Groningen

Peuteropvang Ienemini is een locatie speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De peuteropvang is gevestigd in het grote gebouw van de Vensterschool in de wijk Selwerd, naast zwembad De Parrel. Het is de eerste keer vaak even zoeken naar onze locatie. In de hal van de Vensterschool is een wijk-informatie punt. Zij wijzen je graag de weg naar peuteropvang Ienemini.

We maken gebruik van twee lokalen. Eén lokaal gebruiken we om te spelen en voor andere activiteiten. Het tweede lokaal gebruiken we om te eten en te drinken.

Peuteropvang Ienemini Selwerd Groningen - Kids First COP groep kinderopvang

  • We werken met het VVE-programma Piramide
  • Onderdeel van Vreedzame Wijk
  • Gratis SpeelMee voor ouders in de wijk

Op peuteropvang Ienemini

De groepen op peuteropvang Ienemini bestaan uit maximaal zestien kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. Op de gang zijn er verschillende hoeken ingericht volgens het thema waar we op dat moment mee bezig zijn. Buiten is er een buitenspeelplek met een zandbak en een glijbaan. We werken per dagdeel altijd met twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Op een aantal dagdelen wordt dit aangevuld met een stagiaire of een vrijwilliger.

Er wordt gewerkt met het VVE-programma Piramide. Dat is een Voor- en Vroegschoolse Educatie methode dat kinderen spelenderwijs laat leren. We werken rondom vaste thema’s in samenwerking met de basisschool en de kinderopvang. De methode bevalt uitstekend en de kinderen beleven er veel plezier aan.

Peuteropvang Ienemini heeft een samenwerking met basisschool ‘de Pendinghe’ en onderhouden nauw contact met het WIJ-team dat ook in hetzelfde gebouw is gehuisvest. Onze locatie maakt deel uit van de “Vreedzame Wijk”. Dit houdt in dat we met andere scholen en instanties in de wijk aan een eenduidige pedagogische aanpak werken.

SpeelMee

Onze locatie is één middag per maand geopend voor SpeelMee. Dit is een middag voor ouders uit de wijken Selwerd en Paddepoel van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Een ontmoetingsplek voor ouders en verzorgers om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Kinderen hebben dan de gelegenheid om met elkaar te spelen. Aan de middag zijn geen kosten verbonden. Neem contact op met de locatie voor de data van deze SpeelMee middagen.

We verwelkomen je kind graag op peuteropvang Ienemini!