Kinderopvang | Glimmen | IKC Quintus (KDV)

Kinderdagverblijf Quintus is gevestigd in De Quintusschool. Gesitueerd in een mooie, bosrijke omgeving. KDV Quintus werkt intensief samen met de Quintusschool. Hierdoor is de overgang voor de peuters naar de basisschool minder groot.

  • Gevestigd in De Quintusschool
  • Bosrijke omgeving
  • We bieden de kinderen ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
  • VVE methode (vroeg en voorschoolse educatie) Piramide

Wees welkom!

Het kinderdagverblijf is geopend van 07:30 tot 18:00 uur. Vervroegde opvang is mogelijk vanaf 07:00 uur.

Het is mogelijk uw kind(eren) hele dagen of halve dagen te brengen. We bieden de kinderen ontwikkelingsgerichte activiteiten aan en werken volgens de VVE methode (vroeg en voorschoolse educatie) Piramide. We werken thema gericht en gaan met de seizoenen van het jaar mee. Ook zijn de thema’s aangepast op de lopende thema’s van De Quintusschool.

Naast het kinderdagverblijf bieden we op deze locatie ook peuteropvang op PO Quintus en buitenschoolse opvang op BSO Quintus. We bieden op deze locatie geen flexibele opvang.

We verwelkomen je kind graag op KDV Quintus!

Schrijf je in