De Vijverstee | Kinderdagverblijf | Vries

Deze locatie voor kinderdagverblijf is gehuisvest in het IKC De Vijverstee in Vries. Het voordeel van deel uitmaken van een IKC is dat er eenvoudig met een ‘doorgaande lijn’ gewerkt wordt.
Een overdracht tussen het kinderdagverblijf en de basisschool is op deze manier heel eenvoudig.

  • onderdeel van IKC de Vijverstee
  • VVE-programma Uk & Puk
  • combinatiegroep van KDV en Peuteropvang

Op kinderdagverblijf De Vijverstee wordt gewerkt met het programma Uk & Puk,

 

Bij het VVE-programma Uk & Puk zijn er tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk van deze thema’s  zijn verschillende activiteiten uitgewerkt voor deze drie leeftijdsgroepen. De activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken op het KDV.

Op dit adres biedt Kids First naast KDV ook Peuteropvang en BSO aan.

We verwelkomen je kind graag op KDV de Vijverstee!

Schrijf je in