Pinokkio | Peuteropvang | Groningen

Op peuteropvang Pinokkio maken we gebruik van een mooie overzichtelijk ruimte, met duidelijk functiehoeken. Het speelgoed staat overzichtelijk uitgestald in de kasten, zodat kinderen gemakkelijk zien wat er staat.
Bij ieder thema is er ander speelgoed, zodat er steeds nieuwe uitdagingen zijn. We leren de kinderen ook om zorgvuldig om te gaan met spullen en om ze goed op te bergen. Of het nu gaat om plantjes, boeken of puzzeltjes. Zo leren ze om te gaan met dingen die van waarde zijn.

  • Overzichtelijke ruimte met diverse speelhoeken
  • Smakelijke Moestuinen programma
  • 2- en 3 jarigen bij elkaar in de groep
  • Nauwe samenwerking met het WIJ-team

Wij werken op peuteropvang Pinokkio met één of twee gediplomeerde beroepskrachten, afhankelijk van het aantal peuters en (vaak) een stagiaire. We werken met groepen van maximaal zestien kinderen. Tweejarigen en driejarigen zitten bij elkaar in de groep, ze leren van elkaar en ze helpen elkaar.

Elk kind mag bij ons kiezen wat hij of zij wil doen. Ze kunnen zelf spulletjes pakken. We hebben niet van alles 16 stuks en zo leren de kinderen ook geduld te hebben. Als bijvoorbeeld drie kinderen met een lijmpot bezig zijn, moet het vierde kind wel eens even wachten. De basisgedachte is, dat kinderen vooral hun eigen natuurlijke interesse volgen. Wij helpen ze om dat te doen wat ze willen, wij bepalen niet. Zo worden ze zelfstandig.

We werken nauw samen  met verschillende instellingen zoals het WIJ-team en de bibliotheek.
U bent van harte welkom om een ochtend mee te draaien op de groep. Even bellen van tevoren is wel handig. Bespreek gerust met ons welke dagdelen u voor uw kind wilt gebruiken.

Speel Mee

Speel Mee is er voor peuters in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar die samen met hun ouders op een speelse manier kennis kunnen maken met de peuteropvang. Kinderen hebben dan de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spelen.
Daarnaast is het een ontmoetingsplek voor ouders en verzorgers om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen of samen met andere ouders een activiteit voor de kinderen te organiseren.
Tijdens de Speel Mee inloop is er een pedagogisch medewerker aanwezig en kan er een medewerker van het WIJ team aanwezig zijn.
Aan de ochtenden zijn geen kosten verbonden.

Wanneer:
Speel Mee is op de woensdagochtend van 9:00 tot en met 12:00 uur op de volgende data in 2018:
19 september
3 oktober
17 oktober
31 oktober
14 november
28 november
12 december