Robbedoes | Peuteropvang | Groningen

Peuteropvang Robbedoes is gevestigd in het Molukkenplantsoen, aan hetzelfde plein als basisschool ‘Karrepad’. U vindt ons in het gebouw met het puntdak, door de groene deur. We werken met groepen van maximaal veertien kinderen. Tweejarigen en driejarigen zitten bij elkaar in de groep, ze leren van elkaar en ze helpen elkaar.

Peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen maximaal vier dagdelen per week komen spelen. Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving te ontdekken. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Ook bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar te voorkomen.

We verwelkomen uw kind graag bij de peuteropvang.

  • Avontuurlijke plek, speelplein met wilgentent
  • Veilig, vriendelijk en stimulerend
  • Smakelijke Moestuinen programma
  • VVE programma Piramide
  • Onderdeel van Vensterschool Koorenspoor

Op peuteropvang Robbedoes

Het lokaal van peuteropvang Robbedoes is bewust rustig en licht ingericht. Het heeft frisse kleuraccenten en vooral veel hout.
De ruimte is in uitdagende hoeken ingedeeld. We kunnen een groot deel van de tijd gebruik maken van een extra lokaal naast onze eigen ruimte. Buiten is er een overzichtelijke speelplein met een zandbak en een wilgentent.

Wij werken met het VVE-programma ‘Piramide’. Een programma dat structuur geeft aan de dagindeling en de ontwikkeling van de kinderen stimuleert. We werken in principe met een vaste dagindeling.

Door het jaar heen werken we met verschillende thema’s en passen onze ruimte en materialen daarop aan. Wij werken met dagritmekaarten en de kleuren van de week. De zelfstandigheid van de kinderen stimuleren wij door de kinderen zoveel mogelijk de dingen zelf te laten doen. We maken regelmatig een uitstapje naar de koninginnenschommel en het klimweb in het Molukkenplantsoen. Jaarlijks gaan we naar de kinderboerderij.

Wij zijn onderdeel van Vensterschool Koorenspoor en we werken nauw samen met de basisscholen Karrepad en de Kleine Wereld, Merdeka, het WIJ-team en de bibliotheek.  Peuteropvang Robbedoes heeft een actieve oudercommissie.