Opening rookvrije zone in Stoptober-maand

26 september 2019

Op dinsdag 1 oktober vindt de opening van een rookvrije zone bij basisschool De Tamarisk en kinderopvang Kids First COP groep plaats. Op 1 oktober is de start van de landelijke Stoptober-maand. Beide partijen willen door middel van een opvallende markering en stoeptegels van de rookvrije generatie de ouders en verzorgers laten weten dat roken op en rond het schoolplein niet meer mag. Peuteropvang Speelwij van Kids First COP groep is gehuisvest in het gebouw van basisschool de Tamarisk.

Roken in het zicht van kinderen; bij de ingang van de school en kinderopvang én naast het schoolplein. Geen wenselijke situatie vonden Henk Huisinga, directeur CDBS de Tamarisk, en Marieke Wijninga, communicatieadviseur bij Kids First COP groep. Tijd voor actie en het realiseren van een rookvrije zone.

Iedere ouder wil dat zijn kind bij school en de kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is. Daar hoort ook een rookvrije omgeving bij. Ook al zijn ze nog zo klein, elk goed voorbeeld helpt voorkomen dat kinderen roken normaal vinden en later zelf beginnen. Kids First COP groep en de Tamarisk willen hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

Kinderen moeten rookvrij naar school en kinderopvang kunnen gaan. Door het invoeren van een rookvrije zone hopen beide partijen ouders en verzorgers tevens te stimuleren om te stoppen met roken.

In 2020 komen basisschool De Tamarisk, kinderopvang Kids First en de wijkbibliotheek Groninger Forum samen in de nog te bouwen Multifunctionele Accommodatie. Uiteraard zal de rookvrije zone daar te zijner tijd ook worden bepaald.

Rookvrije Zone - schoolplein basisschool de Tamarisk - Kids First COP groep Groningen