Vragen omtrent aanmelden, ruilen en contracten

 • Vanaf wanneer kan ik mijn kinderen aanmelden?
  Je kunt je (verwachte) kind op ieder moment aanmelden. Dit kan alleen via de website, niet via de telefoon of via de locatie. Ook als  je kindje nog niet is geboren kun je het al inschrijven. Vul dan op het inschrijfformulier de uitgerekende datum in, en bij naam: “Baby”.
 • Wanneer krijg ik een bevestiging van mijn aanmelding/inschrijving?
  Je ontvangt een automatische bevestiging per mail direct na de online inschrijving. Zodra we de gewenste dag(en) op de locatie van je keus kunnen aanbieden, nemen we contact op. We plannen nieuwe kinderen ongeveer 3 maanden vooruit.
 • Wanneer krijg ik te horen of mijn kind geplaatst kan worden?
  De afdeling Plaatsing neemt contact met je op zodra we een plaats kunnen aanbieden. Wanneer je kind gebruik kan gaan maken van de opvang is moeilijk in te schatten omdat dit van veel factoren afhangt. In het geval van kinderdagopvang hangt dit af van de leeftijd van het kind, de gewenste opvanglocatie(s) en de gewenste opvangdagen. Voor zowel kinderdagopvang als buitenschoolse opvang is dat ook de gewenste startdatum. Wanneer je flexibel kunt zijn in opvangdagen, is er kans dat je sneller in aanmerking komt voor een plaats.
 • Af en toe heb ik extra opvang nodig, hoe regel ik dat?
  We noemen dit flexibele opvang en je kunt dit aanvragen via de ouderapp. Wij factureren de extra afgenomen dagen per maand. Een extra opvang dag wordt, als er een plek beschikbaar is, uiterlijk 2 weken voor de extra dag toegezegd door de betreffende locatie. De termijn van 2 weken geldt zowel voor het KDV als de BSO tijdens schooldagen. Voor extra opvang voor de BSO in de vakantieweken geldt een termijn van 4 weken.
  Dit staat beschreven in de algemene voorwaarden die met het opvangcontract worden meegestuurd.
 • Hoe kan ik opzeggen en wat is de opzegtermijn?
  Wanneer je wilt opzeggen dan kan dit per e-mail. We hanteren een opzegtermijn van 1 maand, vanaf de datum waarop de mail is verzonden (tenzij je zelf een andere datum aangeeft).
 • Hoe worden de uren voor het 52 weken-pakket voor de BSO berekend?
  Er wordt uitgegaan van 40 schoolweken en 12 vakantieweken. Het aantal uren per schooldag is afhankelijk van de eindtijd van de school i.c.m. de eindtijd van het contract. Het aantal uren per vakantiedag is 11,5 uur.
 • Waarom bieden we op het kinderdagverblijf alleen het 52 weken pakket aan en geen pakket exclusief vakanties?
  Kids First heeft hier twee redenen voor. De eerste reden is vanuit pedagogisch oogpunt: het is voor jonge kinderen vervelend om na een vakantieperiode opnieuw te moeten wennen op het kinderdagverblijf. Bovendien is het niet mogelijk om in vakantieperiodes groepen samen te voegen. Dit is wettelijk niet toegestaan.
  De tweede reden is dat de plek voor jouw kind op het kinderdagverblijf gereserveerd blijft en daarom niet aan een ander kind aangeboden kan worden. Onze kosten zoals de huur van het pand, salaris pedagogisch medewerkster et cetera gaan altijd door.
 • Waarom moet ik tot 18:30 betalen terwijl ik mijn kind eerder ophaal?
  Een van de belangrijkste kostenposten waarop de tarieven zijn gebaseerd, zijn de salarislasten en de huisvesting. Deze blijven gelijk, ook wanneer een kind een keer eerder wordt opgehaald.
 • Waarom worden feestdagen niet gecompenseerd?
  Net als bij de vorige vraag geldt hier dat belangrijkste kostenposten waarop de tarieven zijn gebaseerd, zijn de salarislasten en de huisvesting. Deze lopen gewoon door, dus kunnen wij niet in mindering brengen. Compenseren doen wij niet. Wanneer alle klanten dit zouden willen, kunnen wij dit niet waarmaken.
 • Wat zijn de regels omtrent ruilen?
  Dit staat beschreven in de algemene voorwaarden die met het contract worden meegestuurd. Je kunt via deze link de algemene voorwaarden voor peuteropvang, kinderdagverblijf en BSO nalezen. Er staat eveneens een beschrijving op onze pagina via deze link en een uitleg over het gebruik van de ouderapp.
 • Wat zijn margedagen?
  Dit zijn vooraf geplande dagen waarop de school voor de kinderen gesloten is, bijvoorbeeld i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten.
 • Waarom kan ik niet alleen VSO afnemen?
  Het aanbieden van VSO zien wij als service voor onze eigen klanten en bieden wij daarom aan conform een tarief dat niet kostendekkend is. Daarnaast vinden wij het belangrijk om in het kader van kwalitatieve kinderopvang, de kinderen (en hun ouders) te kennen en vinden wij alleen het bieden van VSO te ‘vluchtig’.
 • Ik neem peuteropvang af, waarom krijg ik in de zomervakantie een factuur?
  We werken met een jaaruren-systematiek, waarin we het jaarbedrag door twaalf maanden delen. Hierdoor wordt een maandelijks bedrag gefactureerd. Dit komt ook overeen met de eventuele toeslagen die je hiervoor ontvangt.