Info voor gastouders

Werk je graag met kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, vanuit je eigen huis of die van de kinderen? Dan is gastouderopvang echt iets voor jou! Lees hier info voor gastouders.

Bepaal zelf wanneer je opvang biedt en aan hoeveel kinderen. De regel is maximaal 5 kinderen van 0-4 jaar en/of maximaal 6 kinderen van 0-13 jaar, dit is inclusief je eigen kinderen tot 10 jaar. Vrijheid en flexibiliteit gaan dus gepaard met dit vak.

Gastouderopvang valt onder de Wet Kinderopvang en moet voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Zo dien je geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De overheid wil hiermee de kwaliteit van de gastouderopvang verhogen.

info voor gastouders - Kids First Gastouderbureau

Landelijk Register Kinderopvang

Werk je nog niet als gastouder? Dan moet je eerst als erkend gastouder worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Ouders die gebruik wensen te maken van gastouderopvang komen namelijk alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, indien zij gebruikmaken van geregistreerde opvang.

Wij helpen je graag

Om je aan te melden voor het LRK en/of een wijziging door te geven voor extra bemiddelingsrelatie via ons gastouderbureau, hebben wij een aantal documenten van je nodig, zoals een kopie van:

 • je diploma MBO 2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een gelijkgesteld diploma (klik hier voor de diploma lijst) of een kopie van je certificaat goed gastouderschap;
 • een geldig geregistreerd certificaat EHBO voor kinderen;
 • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en als de opvang op je eigen woonadres plaatsvindt, dan ook kopieën van de VOG’ s van je volwassen huisgenoten of van bij je ingeschreven volwassen huisgenoten;
 • een geldig legitimatiebewijs, waarop je burger service nummer (BSN) is vermeld.

Tevens dien jij je aan te melden bij het persoonsregister, waarna wij jou koppelen aan onze organisatie.

Leges gastouderopvang

Er zijn gemeenten die kosten in rekening brengen voor het opnemen van je opvanglocatie in het Landelijk Register Kinderopvang. Voor de meest actuele leges in jouw gemeente kun je de website van je gemeente raadplegen.

Ben je nog niet in het bezit van de diploma-eis of van het certificaat EHBO voor kinderen? Wij bekijken graag samen met jou de mogelijkheden.

Voorwaarden werken als gastouder

 • Je bent minimaal 18 jaar of ouder;
 • Je eigen kinderen staan niet onder toezicht;
 • Indien je kinderen tot 1,5 jaar opvangt moet je een aparte slaapruimte hebben voor deze kinderen. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie;
 • Er zijn binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen;
 • De gehele opvanglocatie dient altijd rookvrij te zijn;
 • Er dienen goedwerkende brandmelders in de opvanglocatie aanwezig te zijn;
 • Bij meer dan 3 kinderen tegelijk dien je een achterwacht te hebben geregeld;
 • De overige eisen aan de opvanglocatie kun je bespreken met een medewerker van het gastouderbureau.

Erkend en deskundig

Onze medewerksters zijn pedagogisch geschoold en hebben ruime ervaring op het gebied van gastouderopvang en kinderopvang. Zo kunnen wij jou en je vraagouder deskundig begeleiden en ondersteunen. Tijdens het gehele bemiddelings- en begeleidingstraject vinden wij persoonlijke aandacht en contact voor zowel ouder als gastouder zeer belangrijk.

Er gelden bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Eén van deze voorwaarden is dat het gastouderbureau is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en dat een gastouder, voordat de opvang start, is opgenomen in het LRK. Alle gastouders waar wij mee samenwerken zijn of worden geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Voor onze registratie en het inspectierapport klik hier.

Informatie & Aanmelding

Op maandag t/m donderdag staan we je graag telefonisch te woord via 088-0350493 voor al je vragen over gastouderopvang, ouders, vergoedingen, financiën, opvoedkundige vragen en alle overige vragen. Liever mailen? Dat kan ook, via gob@kidsfirst.nl of meld je aan via het aanmeldformulier.

Intakegesprek & Risico inventarisatie

Nadat wij je aanmeldformulier hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met je op voor een kort kennismakingsgesprek. Het doel van dit gesprek is om een goed beeld te krijgen van je wensen ten aanzien van de opvang, de opvangtijden, je beschikbaarheid en of je voldoet aan alle eisen. Zodra er een koppeling met een vraagouder is en je samen besluit om de opvang te gaan starten, komen wij bij je thuis voor een intake en koppelingsgesprek en een risico-inventarisatie. Het gastouderbureau draagt dan zorg voor een goede overeenkomst.

Evaluatie en begeleiding

Ongeveer twee maanden nadat de opvang is gestart, vindt er een evaluatie plaats met jou en met de ouder. Er wordt bekeken of de opvang naar wens verloopt en of de gemaakte afspraken in de praktijk werken. Naast deze evaluatie vindt er in ieder geval jaarlijks een persoonlijk voortgangsgesprek zowel met jou als de vraagouder plaats. Zowel jij als de ouder kunnen ten allen tijde aangeven, dat er eerder of vaker behoefte is aan een evaluatiegesprek.

Wat kun je nog meer van ons verwachten:

 • Bemiddelen en begeleiden bij evt. meningsverschillen over gemaakte afspraken;
 • Bij ziekte of afwezigheid kunnen wij, indien er plaats is, opvang regelen voor je gastkind(eren) bij een andere gastouder of bij de kinderopvang van Kids First;
 • Bonus van €59,- na zes maanden koppeling bij het aanbrengen van een nieuwe vraagouder;
 • Cursussen, trainingen en bijscholing voor gastouders;
 • Gratis een persoonlijke gastouderprofiel op onze website;
 • Herhalingslessen EHBO voor kinderen;
 • Jaarlijkse evaluatiegesprekken met de ouder(s);
 • Jaarlijkse risico-inventarisatie van de opvangwoning;
 • Jaaropgave voor de gastouderopvang;
 • Kassiersfunctie en een goede financiële administratie;
 • Ondersteuning en begeleiding bij pedagogische vragen;
 • Persoonlijk advies, beantwoorden van vragen over de opvang, opvoeding, financiën en overige vragen;
 • Relevante nieuwsbrief;
 • Waarborgen en controleren van de kwaliteitseisen die aan jou als gastouder worden gesteld, zoals diploma-eisen, verklaringen omtrent gedrag van gastouder en volwassen huisgenoten en EHBO voor kinderen;
 • Waarborging van goede afspraken tussen jou en de ouder(s);
 • Wanneer je exclusief voor Kids First Gastouderbureau werkt vergoeden wij jaarlijks de kosten voor het herhalen/behalen van je EHBOdiploma en kun je kiezen uit:
  • Lidmaatschap Kennisnetwerk Gastouderopvang
  • E-Learning
  • Spel-ontwikkelingsmateriaal
 • Wij werken met het programma Portabase, waar je de maandstaten digitaal kunt invoeren en inzicht hebt in je persoonlijke gegevens.

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven