home | documentatie | login |
Kidsfirst
Kidsfirst
Kidsfirst
Kidsfirst
Kidsfirst

We willen kinderen iets meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben.

Opvang van 0 tot 4 jaar

Opvang van 0 tot 4 jaar

Kinderdagverblijf
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar zijn er verschillende soorten opvang mogelijk zoals hele, halve en flexibele dagopvang. We spelen zo goed mogelijk in op uw wensen. De kinderen bieden we liefdevolle aandacht en geborgenheid, we geven ze de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Dat is wat ze bij ons mogen zijn. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats. Lees verder >>

Opvang van 2 tot 4 jaar

Opvang van 2 tot 4 jaar

Peuterschool en VVE
De peuterschool is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen twee dagdelen per week komen spelen. Meestal is dat een ochtend en een middag. Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving uit te breiden. De peuterschool is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Ook bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen. Meer informatie over VVE

Opvang van 4 tot 12 jaar

Opvang van 4 tot 12 jaar

Buitenschoolse opvang
Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op vrije dagen of tijdens schoolvakanties. Lees verder >>

Rondleiding?

U wilt dat uw kind zich thuis voelt en dat we goed op uw wensen kunnen inspelen. Wij begrijpen hoe belangrijk dat is. Kom gerust langs om met elkaar kennis te maken!


Rekentool

Klik hier en bereken uw netto kosten.

29 December 2016

De samenwerkingspartners SKSG, Kids First COP groep, WIJ-team De Wijert en Brederoschool bieden in deze Brede School een doorgaande leerlijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Lees Verder

29 December 2016

De scholen in Bitgummole vormen vanaf 2017 een brede school. Onlangs is daarvoor de overeenkomst getekend door de Christelijke school Mooitaki en de openbare school Martenaskoalle. Peuterspeelzaal De Krobbekoer zal in deze Brede School ook haar nieuwe thuis vinden. Lees Verder