Hoog bezoek in Dantumadiel

19 mei 2020

Sinds 11 mei zijn alle locaties van Kids First COP groep in Groningen, Drenthe en Friesland weer geopend.

In Dantumadiel (Friesland) ging de opening niet onopgemerkt voorbij. Gerben Wiersma, wethouder Onderwijs, kwam hoogstpersoonlijk langs op zes Kids First locaties en werd vergezeld door Beleidsadviseur Onderwijshuisvesting Akkie Visser.

Handen schudden zat er niet in, gezien iedereen anderhalve meter afstand houdt. Maar ook daar was aan gedacht. Voor elke locatie had Wiersma een attentie meegenomen, om een hart onder de riem te steken en de waardering uit te spreken voor wat de kinderopvang doet en hoe pedagogisch medewerkers bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.


Wethouder Gerben Wiersma en Petra de Vries van  KDV/BSO Damwald. –foto: Nanne Nicolai

Voor de medewerkers van PO ’t Boartershoekje en BSO Walterswald (Walterswald), De Oesterkes (Rinsumageast), PO De Pjuttekroade, PO Jodocus, KDV/BSO de Luchtballon (Feanwalden), de Blokkedoaze (Damwald), PO Peuterhonk en BSO de Westereen (Westereen) kwam het bezoek als een welkome verrassing.

Campus Damwâld

Naast de Kids First locaties bezocht de wethouder ook de basisscholen, zo ook in Damwâld. Sinds augustus 2019 is de bouw van Campus Damwâld gestart, waar de basisscholen gevestigd worden. Na een jaar ontwikkelen nadert de campus voltooiing. Kids First locatie Blokkedoaze, gevestigd in het naastgelegen integraal kindcentrum, heeft de bouw op de voet gevolgd en is betrokken geweest bij o.a. het plaatsen van een gezamenlijke zuil en het vormgevingsproces van omliggende groene buitenruimte.


Campus Damwâld en Kindcentrum De Blokkedoaze. –foto: Nanne Nicolai

In de campus was de grote uitdaging school en sport te combineren, volgens de architect Daan Josee. “Ik zie sport en onderwijs als de verbinding tussen lichaam en geest. Mijn motto was: denkende handen, een werkend brein en slimme voeten. Die verbinding zit precies in het midden van de campus. Ik noem dat de toeschouwersberg. Aan de ene kant is het een tribune om naar sport te kijken en aan de andere kant een gezamenlijke ruimte voor de scholen om elkaar te ontmoeten en samen bezig te zijn.”