Home Over Kids First Wat u van ons mag verwachten

Wat u van ons mag verwachten

Kinderen komen bij ons altijd op de eerste plaats!

Nieuwsgierig?

Vraag een rondleiding aan

Kinderen op de eerste plaats

Of u nu op zoek bent naar een kinderdagverblijf, peuteropvang of buitenschoolse opvang; het blijft moeilijk om een keuze te maken in het grote aanbod in kinderopvang. Ouders willen vaak een vorm van opvang vinden welke rekening houdt met uw wensen. Ook moet u het vertrouwen hebben dat er met liefde en passie voor uw kind(eren) gezorgd wordt. Het moet voelen als een ‘tweede thuis’. Kids First COP groep begrijpt dat als geen ander. Kinderen komen bij ons altijd op de eerste plaats!

Meer dan een opvangplek

Voor kinderen is het van groot belang dat zij zich veilig en geborgen voelen. Dit bereiken we niet alleen in materiële zin door de inrichting van de locatie, maar juist ook door een huiselijke en ongedwongen sfeer. Daardoor voelt uw kind zich bij ons thuis. We willen uw kind letterlijk en figuurlijk de ruimte bieden om zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen wijze te ontwikkelen.

Spelen staat centraal

Elk kind heeft prikkels en uitdaging nodig. We bieden speelgoed aan dat is afgestemd op de ontwikkelingsfase van uw kind. Maar ook door allerlei dagelijkse bezigheden, waar (samen) spelen een zeer belangrijk onderdeel van is, leert en ervaart uw kind iedere dag opnieuw.

Vaste groepsleiding biedt structuur

Om de binding met de kinderen te optimaliseren, werken we met vaste pedagogisch medewerkers op vaste dagen. Zij hanteren een vaste dagindeling waardoor kinderen rust en regelmaat krijgen. Hierdoor weten kinderen en ouders waar ze aan toe zijn.

Beroepskracht kindratio

Kinderdagopvang

Babygroepen van 0-2 jaar mogen maximaal 16 kinderen tellen. Het aantal pedagogisch medewerkers is dan vier. In volledig verticale groepen van 0-4 jaar gelden specifieke eisen voor het maximum aantal kinderen van een bepaalde leeftijdscategorie. Zo mogen op een verticale groep van 0-4 jaar waar 14 kinderen worden opgevangen, maximaal 8 kinderen jonger zijn dan één jaar. Peuterspeelzalen/peuteropvang hanteren na 2018 dezelfde rekenmodellen als de dagopvang, met als verschil dat de ratio voor baby’s voor hen niet relevant

Buitenschoolse opvang

Er is ook een speciaal rekenmodel gemaakt voor de bso. Ook daar tekent zich een andere ratio af in een horizontale dan een verticale groep. In een groep binnen de leeftijdscategorie 4-7 jaar, mag één pm’er maximaal 10 kinderen opvangen en twee pm’ers 20 kinderen. Is de groep voor 4-12 jarigen, dan mag één pm’er 11 kinderen opvangen en twee pm’ers 22. Dat betekent wel dat er maximaal 9 van de 11 kinderen jonger dan 7 jaar mogen zijn. Vanaf dat een kind 7 jaar is, mag een pm’er 12 kinderen opvangen. De maximale groepsgrootte voor deze kinderen mag 30 kinderen bedragen. Hier moeten dan wel drie pedagogisch medewerkers op staan.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op de website van de Rijksoverheid.

Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan geeft ouders, medewerkers en andere belangstellenden inzicht in onze manier van werken en omgang met de kinderen. Er wordt in beschreven waarom we handelen zoals we dat doen.

Ouderbeleid

Naast het pedagogisch beleidsplan bestaat ook een beschreven ouderbeleid.

Voedingsbeleid

Natuurlijk is en blijft er veel aandacht voor gezonde voeding voor de kinderen: minder suiker, zout, verzadigde vetten en toegevoegde middelen, meer fruit en groente, gezonde traktaties bij verjaardagen en feesten om zo kinderen te helpen bij het ontwikkelen van gezonde gewoontes. Het voedingsbeleid van Kids First is hier inmiddels op aangepast. Aandachtspunten hierbij zijn:

  • Veel aandacht voor gezonde voeding
  • Samen eten, drinken en delen van voeding
  • Tijd voor rustmoment tijdens eten
  • Gebaseerd op informatie van het Voedingscentrum
  • Water en thee i.p.v. limonade
  • Bruinbrood i.p.v. wit brood
  • Zelf koken en proeven
  • Nieuwe smaken ontdekken
  • Gezonde traktaties

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven