Nieuws

Uitbreiding Prinses Irenestraat

Onze locatie voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang aan de Prinses Irenestraat groeit. Er zijn de afgelopen maanden veel nieuwe kinderen ingestroomd. Natuurlijk vinden wij dat…

Opening BSO Broeksterwâld

In Broeksterwoude is deze week BSO Broeksterwâld van start gegaan! De kinderen zijn erg enthousiast. De BSO is een verlengstuk van de school en de…

Certificering tweetalig werken in Tsjerkwert

Peuteropvang It Pjuttehonk in Tsjerkwert behaalt certificaat voor tweetalig werken Op woansdei 6 maart wie it feest op pjutte-opfang It Pjuttehonk yn Tsjerkwert. De lokaasje…

Workshop ‘draagdoeken’ Isis Kraamzorg

In samenwerking met Isis Kraamzorg organiseren wij twee keer een workshop ‘draagdoeken’. Deze workshops vinden plaats op twee locaties van Kids First COP groep, namelijk…